Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Wij helpen u graag vlot en vriendelijk. Daarom gaan we respectvol met elkaar om. In het algemeen geldt:

  • Er mag maximaal 5 km per uur worden gereden op onze terreinen
  • Het is verboden te roken op onze terreinen en in onze gebouwen. Wilt u roken? Dan kan dat op daarvoor aangewezen plaatsen
  • U meldt zich eerst bij de balie of daarvoor aangewezen persoon of plek op ons terrein en volgt de aanwijzingen op
  • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd; u wordt niet verder geholpen en bij herhaling en/of bedreiging zal u de toegang tot het gebouw of terrein worden ontzegd
  • Bij gooien met voorwerpen of het aanrichten van vernielingen wordt de politie ingeschakeld voor proces-verbaal; de kosten worden op u verhaald; de toegang wordt u (tijdelijk) ontzegd
  • Bij handtastelijk worden en lichamelijk geweld wordt de politie ingeschakeld. U wordt het gebouw uitgezet of het terrein afgezet en tegen u wordt een proces-verbaal opgemaakt; de toegang tot het gebouw of het terrein wordt u (tijdelijk) ontzegd

Voor onze afvalbrengstations geldt:

  • Kinderen tot en met 13 jaar en huisdieren blijven voor de eigen veiligheid in de auto
  • Alle ingeleverde goederen blijven op het afvalbrengstation
  • U doet uw grof afval in de daarvoor bestemde container(s)

Op afvalbrengstations kunt u grof afval, en soms ook huishoudelijk afval en bedrijfsafval brengen. Bekijk bijĀ het betreffende afvalbrengstation wat de mogelijkheden zijn of vraag aan de medewerker op het afvalbrenstation die u bezoekt welke regels ter plaatse gelden; het kan namelijk per afvalbrengstation verschillen.