Spelende kinderen in huis draaien aan de muur thermostaat. Vader kijkt vanuit de achtergrond toe.

Alles over warmtetarieven 2023

De warmtetarieven van 2023 zijn bekend. Maar hoe zit het met het prijsplafond, en hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit op de jaarnota? Op deze pagina geven we uitleg over de tarieven en beantwoorden we de veelgestelde vragen.

warmtetarieven en prijsplafond 2023

Om energie betaalbaar te houden is er in 2023 een prijsplafond voor warmte vanuit de overheid. Je betaalt een prijs van € 47,38 voor de eerste 37 gigajoule (GJ) die in 2023 wordt verbruikt. Dit is voor de meeste huishoudens voldoende. Het gemiddelde huishoudelijke jaarverbruik is voor warmte bij HVC is 25 GJ.

Voor het verbruik boven de 37 GJ betaal je € 75,63. Dit is 17% onder het maximum tarief € 90,91. De stijging van de kosten wordt onder andere veroorzaakt door inflatie en het wegvallen van subsidies voor onze duurzame bronnen. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over de stijgende kosten.

Prijsplafond warmte op de jaarnota

Het prijsplafond voor warmte is een vergoeding vanuit de overheid. Onderstaand laten wij je zien hoe je deze vergoeding ziet op onze jaarnota.

Klantvoorbeeld
Een klant verbruikt 26 GJ warmte in het jaar 2023. Dit verbruik ligt onder de grens van het 37 GJ , en wordt dus afgerekend tegen €47,38. Op de jaarnota wordt dit verbruik van 26 GJ éérst afgerekend tegen de gigajouleprijs van HVC. Hier wordt de vergoeding door de overheid vanaf gehaald. Dit ziet er als volgt uit:

Verbruik Prijs Totaal
26 GJ x € 75,63 (gigajouleprijs van HVC) € 1.966,38
26 GJ

x (€ 75,63 - € 47,38 =) - € 28,25
(vergoeding door de overheid)

- € 734,50
  Deze klant betaalt voor het verbruik:
(oftewel: 26 GJ x € 47,38 =) 
€ 1.231,88

Betaal nooit te veel

Consumenten zijn beschermd via de Warmtewet, waarin maximale tarieven voor warmte zijn opgenomen. Deze maximale tarieven worden jaarlijks bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Consumenten mogen namelijk niet meer betalen voor warmte dan ze met een gasaansluiting zouden betalen. Er wordt een voorstel gedaan voor een nieuwe Warmtewet, waarin deze koppeling wordt losgelaten. HVC is hier een groot voorstander van.

maandelijkse kosten warmte

Net zoals bij gas betaal je iedere maand een voorschot. Dit bedrag is 1/12 deel van het verwachte jaarverbruik, inclusief 1/12 van het vastrecht. We meten het verbruik van warmte in gigajoules (GJ). Een GJ warmte is te vergelijken met ongeveer 33 m3 gas. We passen jouw voorschotbedrag aan als je werkelijke verbruik hoger of lager is dan vooraf was geschat. Uiteraard kan je via de klantenservice aangeven of je jouw voorschotbedrag wilt verhogen. 

Veelgestelde vragen over de tarieven en het prijsplafond

Selecteer voor antwoord

De prijs per gigajoule is gestegen in 2023. De belangrijkste redenen:

  • Door de oplopende inflatie is alles duurder geworden.
  • Wij krijgen minder subsidie voor onze duurzame bronnen. Denk aan de bio-energiecentrale in Alkmaar of de afval- en energiecentrale in Dordrecht.
  • De prijzen voor elektriciteit zijn gestegen. We gebruiken elektriciteit om de warmte vanuit onze warmtebronnen naar de klanten te pompen. En op enkele plekken om warmte te maken via warmtepompen.
  • Van alle door HVC geleverde warmte wordt een klein deel met aardgas geproduceerd. Dat is voor de piekmomenten in de winter (als het bovengemiddeld koud is) of als back-up in het geval dat een van onze duurzame bronnen in onderhoud of in storing is.

 

Selecteer voor antwoord

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de warmtetarieven vast. Deze tarieven gelden voor het vastrecht en het warmteverbruik (in Gigajoule). Om consumenten te beschermen tegen te hoge warmtetarieven geldt een maximumtarief voor warmteleveranciers. HVC geeft forse kortingen op deze vastgestelde tarieven en is al jaren één van de goedkoopste warmteleveranciers van Nederland.

Bekijk onze tarieven.