Gft in de media

Het scheiden van gft en etensresten en het verwerken daarvan zijn regelmatig onderwerp van gesprek. Wij houden dit voor je bij en plaatsen deze artikelen op deze pagina. 

Veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

Wij maken er groen gas en compost van.

filmpje

Bekijk de vlog de weg van gft en etensresten.

wist je dat

  • 32% van het restafval uit GFT & etensresten bestaat?
  • een volle gft-bak voldoende groen gas opwekt om bijna een dag het huis te verwarmen.
  • een volle gft-bak gelijk staat aan 15 tot 20 kilo compost.
  • van 3 kruiwagens grof tuinafval kunnen 6 zakken compost gemaakt worden.
  • het 2 weken duurt voordat een klokhuis verteert in de natuur. Gooi ‘m dus in de groene bak, dan wordt er biogas en compost van gemaakt.