Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Lokale Energie adviseert aandeelhouders bij het formuleren, faciliteren, uitvoeren, monitoren en evalueren van lokaal of regionaal energie- en klimaatbeleid. Wij schrijven adviesrapporten en geven presentaties voor colleges van B&W, gemeenteraden en publieksbijeenkomsten.

Onze adviesproducten hebben betrekking op advisering algemeen: beleidscontext, visie en strategie, effecten doorrekenen, routekaart, monitoren en evaluatie. Advisering zonproducten: quickscan zon, haalbaarheidstoets zon en financiële modaliteiten zon. Ook biedt HVC campagnes aan om de lokale energietransitie te versnellen, organiseren van een postcoderoosregeling en tot slot dragen wij bij aan de herontwikkeling van voormalige stortplaatsen (NAVOS). Zie onderstaand ons uitgebreide aanbod.