Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Actuele updates rond onze projecten

Dit artikel is ouder dan twee jaar en bevat mogelijk onjuiste informatie.

Plastic, blik en pak: Nascheiden t.o.v. bronscheiden

woensdag 30 maart 2016

Plastic, blik en pak: Nascheiden t.o.v. bronscheiden

Door plastic, blik en pak gescheiden in te zamelen, worden de grondstoffen uit deze materialen optimaal behouden voor hergebruik. Kunststoffen afkomstig uit nascheiding bevatten meer aanhangende vervuiling, waardoor er minder materiaal geschikt is voor recyling. Ook levert het gescheiden inzamelen van plastic, blik en pak, CO2-winst op. Dit is de reden waarom we het liever niet verbranden. Het verbranden van plastic is momenteel wel goedkoper dan recyclende milieuwinst vele malen kleiner. Daarom heeft bronscheiding van afval onze voorkeur. 

Vergelijking met het buitenland, bijvoorbeeld België, gaat vaak mank. Zo worden in België alleen flessen en flacons ingezameld en dus niet alle kunststofverpakkingen. Ervaringen in Nederland laten zien dat de inzamelkosten dalen als het kunststof (plastic, blik en pak) gescheiden wordt ingezameld. Door de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingsafval, wordt bespaard op de kosten voor inzameling van restafval. Hierdoor blijven de totale inzamelkosten gelijk, of dalen ze. De kosten voor nascheiding in Nederland zijn niet exact bekend, daarom wordt momenteel er een kostenonderzoek opgestart. Zo krijgen we precies inzichtelijk welke kosten hiermee zijn gemoeid.  

Om de effectiviteit van nascheiding ten opzichte van bronscheiding te kunnen vaststellen, moeten meerdere aspecten worden afgewogen. Bijvoorbeeld de mate van vervuiling bij nascheiding, maar ook de gekozen inzamelmethode en –frequentie bij bronscheiding. De ervaring leert inmiddels dat gemeenten waarbij kunststof wordt ingezameld met een minicontainer, vergelijkbare resultaten worden behaald als bij nascheiding. Nascheiding kan mogelijk wel een oplossing zijn voor die locaties waar het inrichten van een infrastructuur voor brongescheiden inzameling niet effectief blijkt, zoals bij binnensteden en/of hoogbouw. 

HVC ziet de nascheidingstechniek als een manier om nog waardevolle stromen uit het restafval te halen voordat het restafval naar de verbranding gaat; we zien het daarom als een manier van ‘voorscheiden’.