Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Actuele updates rond onze projecten

Dit artikel is ouder dan twee jaar en bevat mogelijk onjuiste informatie.

SDE-ronde voorjaar 2016

zaterdag 16 juli 2016

SDE-ronde voorjaar 2016

Van de toegekende SDE-subsidie in het voorjaar van 2016 gaat ruim 37% naar drie grote projecten voor de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales. Dat blijkt uit een lijst die RVO heeft gepubliceerd op haar website. Het gaat daarbij om twee locaties: de Amercentrale van Essent en de centrale op de Maasvlakte van ENGIE.

In totaal is 4 miljard euro verstrekt aan 986 projecten. Bijna 90% van de projecten zijn zonprojecten. Omdat dit over het algemeen wat kleinere projecten zijn is het budget voor zonnepanelen 5% van het totaal. Dit zijn voornamelijk zonnestroomprojecten, maar ook 37 zon-thermische projecten. Overige biomassa-projecten krijgen ongeveer 33%, geothermie 23%. Het budget voor zonprojecten is ongeveer 5% (200 miljoen). Voor wind is ongeveer 1% van het budget beschikbaar.

Laagste prijs
De SDE-regeling is zo ingericht dat zoveel mogelijk duurzame energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. Ontwikkelaars geven bij hun aanvraag aan welke prijs ze minimaal voor hun opgewekte energie nodig hebben. De projecten met de laagste prijs krijgen als eerste subsidie. Wanneer subsidie aan een project wordt toegekend, wordt door de overheid het verschil tussen de marktprijs en de minimaal benodigde prijs betaald. De daadwerkelijke hoeveelheid subsidie is dus afhankelijk van de geleverde energie en de hoogte van de energieprijs. De 4 miljard is het maximale subsidiebedrag. Wanneer alle toegezegde productie wordt gerealiseerd wordt ongeveer 24 TJ/jaar opgewekt. Dit komt overeen met ongeveer 1,2% van het totale energiegebruik in Nederland.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sde/stand-van-zaken