Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Succesvolle productietest Onder Krijtreservoir

Succesvolle productietest Onder Krijtreservoir

donderdag 01 maart 2018

Succesvolle productietest Onder Krijtreservoir

Gisteren heeft Trias Westland de productietest uitgevoerd in het Onder Krijtreservoir. Daarbij is water van 2,3 kilometer diepte naar boven gepompt. De test is uitstekend verlopen. Het hete water stroomde zeer vlot het bassin in en het gas in het water is afgefakkeld. Er zijn monsters genomen en metingen uitgevoerd naar o.a. druk en temperatuur. Met deze informatie kan het projectteam starten met de realisatie van het warmtenet. Het exacte vermogen van het geothermie doublet wordt eind april duidelijk, als ook de tweede put is geboord en getest.
  
Trias Westland wordt Onder Krijtproject op 2,3 km. diepte
Zoals u wellicht weet, is half februari de knoop doorgehakt: Trias Westland gaat een geothermieproject realiseren op ca. 2,3 kilometer diepte. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. De Triaslaag op 4 kilometer diepte op deze locatie blijkt niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven - de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen - is juist zeer geschikt om warm water te produceren. De Triaslaag blijkt bij verre na niet doorlatend genoeg om water naar boven te pompen. “In dit gesteente is waterstroming bijna onmogelijk”, zegt projectmanager geothermie Floris Veeger. “Bovendien zijn in deze laag sporen van gas aangetroffen, die een productietest complex maken. Deze factoren hebben ons doen besluiten om de Triaslaag te verlaten.” Het onderste deel van de put is gesloten met behulp van betonpluggen. In de verbuizing in de derde sectie zijn perforaties aangebracht waardoor het water kan stromen.
 
Onderzoek tweede bron
Hoewel Trias Westland graag een Triasproject had gerealiseerd, zijn de glastuinbouwbedrijven en aandeelhouders positief over de mogelijkheden die de Onder Krijtlaag biedt voor de benutting van duurzame warmte. Directeur Marco van Soerland: “Eerdere metingen hadden al aangetoond dat deze laag zeer goed doorlatend is en ook de productietest is zeer goed verlopen. We schatten in dat we ongeveer dertig bedrijven kunnen aansluiten op dit geothermie doublet. Daarnaast gaat Trias Westland de mogelijkheden voor een tweede geothermiebron onderzoeken. Welke bedrijven straks als eerste worden aangesloten, heeft onder meer te maken met de ligging van de bedrijven en het aantal afnemers in de buurt.”
 
Schat aan bodemdata opgehaald
 De boorkern van 3,8 km. diep en de metingen die Trias Westland heeft uitgevoerd, bieden een schat aan informatie over de bodem in Westland. Dit wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door o.a. TU Delft, TNO en internationale instellingen. Men komt zo meer te weten over de regionale geologie, spanningen in de diepe ondergrond en kansen voor nieuwe geothermieprojecten. Overigens zeggen de onderzoeksdata van Trias Westland alleen iets over de doorlaatbaarheid van de Triaslaag in de regio Naaldwijk en niet over andere regio’s.
 
Boortoren schuift straks zeven meter op
Deze week wordt onderhoud gepleegd aan de boortoren van Trias Westland, waarna de hele installatie zeven meter wordt verschoven. Op hetzelfde bouwterrein zal vanaf volgende week de tweede put - de uiteindelijke productieput - worden geboord.