Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Actuele updates rond onze projecten

Dit artikel is ouder dan twee jaar en bevat mogelijk onjuiste informatie.

Zonneparken vallen ook onder OZB

vrijdag 15 juli 2016

Zonneparken vallen ook onder OZB

Een zonnepark moet worden beschouwd als onroerend goed, waarvoor men onroerendezaakbelasting moet betalen. Dit blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 28 juni. De zaak was aangespannen door de exploitant van het zonnepark Azewijn dat deels in de gemeente Montferland en deels in Oude IJsselstreek ligt.

De gemeente had de waarde van het park van ongeveer 36.000 panelen geschat op ruim 2,6 miljoen euro. De exploitant van het park was het niet eens met de hoogte van het bedrag. Ook vond de eigenaar dat het niet om een onroerende zaak gaat en dat er dus ook geen OZB hoeft te worden betaald. De rechter oordeelde dat het zonnepark wel degelijk een onroerende zaak is. Wel werd de waarde van het park door de rechter lager geschat: 850.000 euro. Doordat het grasland onder de panelen wordt beweid door koeien en schapen van een nabijgelegen boerenbedrijf komt het zonnepark wel in aanmerking voor een gedeeltelijke cultuurgrondvrijstelling.

Het zonnepark Azewijn is het eerste grootschalige grondgebonden zonnepark in Nederland. Het park begeeft zich daarmee op onbekend terrein wat betreft belastingen en regelgeving.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2016:3469