Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Projecten

Als betrokken partner ontzorgen wij onze aandeelhouders bij hun verduurzamingsbeleid met een breed palet aan diensten. Van advisering met energievisies en routekaarten tot het samenwerken met energiecoöperaties en de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Bijvoorbeeld de aanleg van windparken en systemen voor zonne-energie of het beheer van gerealiseerde duurzame energieprojecten.

Zonnepanelenveld Almere

De gemeente Almere en Zuyderzon Almere (een samenwerkingsverband van HVC en Sunwatt) realiseren een zonnepanelenveld op het braakliggend bedrijventerrein De Vaart 4 in Almere. Het zonnepark is 50 voetbalvelden groot en inwoners kunnen financieel participeren en mede-eigenaar worden.

Ontdek dit project

Zonnepark Boekelermeer

Zonnepark Boekelermeer is een energieproject op de stortplaats van het recyclebedrijf Sortiva van GPGroot en HVC. Hiermee krijgt de stortplaats Boekelermeer, gelegen naast de terreinen van HVC en GPGroot, een nieuwe tweede functie.

Ontdek dit project

Zonneweide Tripkouw

HVC bereidt de ontwikkeling voor van een zonneweide aan de Tripkouw in Midwoud waarmee ruim 2.000 huishoudens van groene energie kunnen worden voorzien. Op het terrein aan de Tripkouw, dat eigendom is van de gemeente, zullen naar verwachting ruim 19.500 zonnepanelen komen. Deze wekken jaarlijks ruim 2,7 miljoen kilowattuur elektriciteit op.

Ontdek dit project
uitzicht windmolen kralingseveer

Windmolen Kralingseveer

Aan de voet van de Brienenoord in Rotterdam, op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Kralingseveer, naast de A16, is een windmolen geplaatst. Met de exploitatie ervan levert HVC een bijdrage aan de regionale opgave voor productie van duurzame energie.

Ontdek dit project

Zonnepark Wieringermeer

Zonnepark Wieringermeer is een zonne-energieproject op de oostelijke kant van de voormalige afvalstortlocatie Wieringermeer van Afvalzorg. Hiermee krijgt deze stortplaats Wieringermeer een nieuwe, tweede functie. Het park bevat ruim 11.000 panelen en heeft capaciteit van 3,2 MWp. Het zonnepark is een samenwerking tussen HVC en Afvalzorg. Dit park zal begin 2019 klaar zijn.

Ontdek dit project

Warmtenet regio Alkmaar

Het warmtenet wordt aangelegd met medewerking van gemeente Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en woningcorporaties Woonwaard, van Alckmaer voor wonen, woonstichting Langedijk en Kennemer Wonen en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de glastuinbouwondernemers van Alton.

Ontdek dit project

Warmtenet Dordrecht

Dordrecht wil nog duurzamer worden. Gemeente Dordrecht, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. In Dordrecht wordt daarom gewerkt aan een warmtenet.

Ontdek dit project
bovenaanzicht kassen in het westland

Geothermie in het Westland

Trias Westland boort als eerste in Nederland naar een diepte van 4 kilometer. Hier bevindt zich een interessante aardlaag waar veel warmte beschikbaar is, de zogeheten triaslaag. Bijzonder aan dit project is de samenwerking en het eigenaarschap van de tuinders via een eigen coöperatie.

Ontdek dit project

Gemini offshore windpark

In de Noordzee staat het offshore windpark Gemini. Met de totale capaciteit van 600 megawatt is dit één van de grootste windparken van Europa. HVC heeft een aandeel van 10 procent en kan daarmee 173.000 mensen (78.500 huishoudens) van groene energie voorzien.

Ontdek dit project

Windmolen Decra

Windmolen Decra is de vierde windmolen op het industrieterrein de Boekelermeer in Alkmaar. De windturbine is gerealiseerd door HVC en gefinancierd door DECRA. Met de exploitatie van de windmolen wordt een bijdrage aan de regionale opgave voor productie van duurzame energie.

Ontdek dit project

Zon op dak basisscholen en sporthallen

Steeds vaker ontstaan collectieven van inwoners die willen investeren in eigen duurzame energieproductie. Maar niet iedereen heeft een bruikbaar dak of voldoende ruimte. HVC biedt haar aandeelhouders de mogelijkheid om op deze maatschappelijke ontwikkeling in te springen en inwoners te faciliteren.

Ontdek dit project

Zonnepark Crayestein - realisatie 2019

Zonnepark Crayestein is een omvangrijk energieproject dat voortkomt uit de gemeentelijke ambitie van Dordrecht om in 2050 energieneutraal te zijn. Hiermee krijgt de voormalige stortplaats Crayestein een mooie tweede functie.

Ontdek dit project

Offshore windparkTrianel Borkum West II

HVC participeert in het offshore windpark Trianel Borkum West II, voor de kust van het Duitse waddeneiland Borkum. Naast HVC zijn ook 33 lokale Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse energiebedrijven aandeelhouder.

Ontdek dit project

Zon op boerderijdaken

HVC Lokale Energie heeft zo’n 32 projecten in de portefeuille waarbij we daken van agrarische bedrijven van zonnepanelen hebben voorzien.

Ontdek dit project
locatie hoogheemraadschap en hollands noorderkwartier

Zon op dak hoogheemraadschap

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verduurzaamde haar eigen hoofdlocatie door gebruik te maken van zonne-energie.

Ontdek dit project

Windmolens Sortiva

Op het terrein van Sortiva aan de Boekelerdijk in Alkmaar zijn begin 2012 twee windmolens gerealiseerd.

Ontdek dit project

Zon op dak in Almere

HVC heeft op diverse sportgebouwen, scholen en gemeentelijke panden van aandeelhouders zonnepanelen geplaatst, zo ook bij de gemeente Almere.

Ontdek dit project

Zon op dak in Zwijndrecht

In de gemeente Zwijndrecht zijn gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen voorzien, waaronder sportgebouwen en scholen.

Ontdek dit project
Stoomleiding

Stoomkoppeling tussen HVC en Chemours Dordrecht

In 2013 is een stoomleiding tussen de afvalenergiecentrale van HVC en haar buurman chemiebedrijf Chemours in Dordrecht gebouwd. Vanaf eind 2015 is de stoomlevering vanuit HVC uitgebreid van 240 kton naar 400 kton stoom aan Chemours. Dat scheelt in CO2-uitstoot door Chemours maar liefst 63.000 ton per jaar.

Ontdek dit project

Windmolen Middelharnis

De windmolen staat op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Hollandse Delta, een aandeelhouder van HVC.

Ontdek dit project

Windpark Burgerveen

Drie windmolens in de polder, Burgerveen, kunnen 2.300 huishoudens van groene stroom voorzien.

Ontdek dit project