Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Om uw energiedoelstelling te realiseren, is het essentieel om samen te werken met lokale energiecoöperaties, burgerinitiatieven, woningcorporaties en bedrijven. Wij zien lokale energiecoöperaties als cruciale schakel in het energie- en klimaatbeleid van gemeenten. Coöperaties staan zowel dichtbij de inwoner als de gemeente. Ze bouwen op ‘het vertrouwen van elkaar kennen’ en kunnen draagvlak creëren voor het beleid onder inwoners en bedrijven. HVC Lokale Energie zoekt daarom altijd naar manieren om met coöperaties samen te werken. Hierbij ligt onze toegevoegde waarde onder meer in professionaliteit en uitvoeringskracht, de ontwikkeling van financiële participatiemodellen en haalbaarheidsstudies op het gebied van zon, wind en warmte.

Voorbeeld is de Energiecoöperatie Dordrecht waarin HVC actief samenwerkt met Drechtse Stromen. Bij windmolen Kralingseveer komt de duurzaam opgewekte windenergie beschikbaar voor omwonenden en bedrijven uit de directe omgeving