jaaroverzicht geen ernstige storingen in 2019

Er waren geen ernstige warmtestoringen die langer dan 4 uur duurden in 2019.

Overzicht

jaaroverzicht 2019 - ernstige storingen
Datum onderbreking Straat en woonplaats Aantal klanten Duur storing
Niet van toepassing Niet van toepassing 0 Geen storing