Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Warmtenet Dordrecht

Dordrecht wil nog duurzamer worden. Nu worden in Dordrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente Dordrecht, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. In Dordrecht wordt daarom gewerkt aan een warmtenet. Het warmtenet is inmiddels ruim 17 kilometer lang.

Schonere energie dichtbij

In Dordrecht levert HVC warmte uit niet-herbruikbaar afval. Warmte die anders verloren gaat. Met de warmte die vrijkomtbij de verbranding van het restafval verwarmen we, via het warmtenet, woningen en gebouwen. Zo besparen deze gemeenten veel energie en leveren ze tegelijkertijd een significante bijdrage aan de verduurzaming. Elke aansluiting levert tot 75% schonere energie op, wat gelijk staat aan de plaatsing van 22 zonnepanelen of 14.000 niet gereden autokilometers. Voor meer informatie over het warmtenet en de aanleg hiervan kijk op: www.warmtenetdordrecht.nl

Aantal

In totaal zijn ruim 3.254 woningequivalenten aangesloten op een warmtenet van Dordrecht. (woningequivalent is de aansluiting van woningen en kantoren omgerekend naar dat van een gemiddelde woning).

CO2-reductie

Tot maar liefst 75% minder CO2-uitstoot vergeleken met warmte uit gas.

Lengte tracé

17 kilometer aangelegd

Locatie

Dordrecht

Unieke aansluitingen

De aanleg verloopt stapsgewijs in overleg met de gemeente en omwonenden. In totaal wordt in een tijdsbestek van drie jaar circa zeventien kilometer aan hoofdleidingnet aangelegd. Het Dordtse warmtenet is uniek. De meeste warmteprojecten richten zich namelijk vooral op nieuwbouw, maar in Dordrecht gaat het warmtenet ook vele bestaande gebouwen van warmte voorzien. Naast woonaansluitingen zijn diverse grote aansluitingen gerealiseerd zoals het Johan de Witt-gymnasium, de Duurzaamheidsfabriek, Schouwburg Kunstmin, het Energiehuis en Bioscoop Kinepolis.

Voor Dordrecht is de aanleg van het warmtenet van grote betekenis. De stad wordt een stuk duurzamer, omdat we dankzij het warmtenet de uitstoot van broeikasgas (CO2) fors kunnen verlagen.

Wethouder Duurzaamheid Rik van der Linden, gemeente Dordrecht

Laatste update

CO₂-prestaties warmtenetten Alkmaar en Dordrecht 2016

donderdag 13 juli 2017

HVC werkt hard aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in de regio Alkmaar en de regio Dordrecht. Met warmte van HVC hebben inwoners en bedrijven in de regio Alkmaar en de regio Dordrecht  7.657 ton CO₂-uitstoot vermeden in 2016. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van ongeveer 2.500 auto...