Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Dit artikel is ouder dan twee jaar en bevat mogelijk onjuiste informatie.

3500 inwoners, 29 gemeenten, 27,5 kilo restafval

dinsdag 12 juli 2016

3500 inwoners, 29 gemeenten, 27,5 kilo restafval

100-100-100.nu, het project over afval scheiden en afval voorkomen heeft aan het einde van de rit prachtige resultaten geboekt! Deelnemers in 29 gemeenten hebben laten zien dat door goed scheiden van afval er nog maar 27,5 kilo restafval per persoon per jaar overblijft. Dat is heel erg weinig vergeleken met de rest van Nederland. Het laat zien dat de landelijke doelstellingen om de hoeveelheid restafval terug te dringen naar 100 kilo per persoon per jaar, heel goed haalbaar zijn.

Om in 2020 de overheidsdoelstelling van 75% afval scheiden te halen, zal onze hoeveelheid restafval flink moeten dalen: van de huidige 250 kilo restafval per inwoner per jaar naar 100 kilo per inwoner per jaar. Deelnemers van 100-100-100.nu bereiken (nu al!) veel meer dan die ambitie: Zij scheiden 82,4% van hun afval en hebben gemiddeld nog maar 27,5 kilo restafval per jaar. De richtlijn van 100 kilo restafval per persoon per jaar is dus goed haalbaar.

HVC Directeur Dion van Steensel deed zelf ook mee aan 100-100-100.nu. Hij is trots op de deelnemers: “Een grote groep mensen heeft aan den lijve ervaren hoe makkelijk en leuk het is om je afval goed te scheiden. De uitdaging waar we samen met onze gemeenten voor staan, is om nu ook de andere inwoners mee te krijgen. We zien dat als mensen het thuis eenmaal goed georganiseerd hebben, het scheiden van afval routine wordt. Goede informatie blijft hierbij van belang. Door het goed scheiden en voorkomen van afval, halen we er samen uit wat erin zit!”

De resultaten van 100-100-100.nu geven een goed inzicht in de verschillen tussen huishoudens, en welke omstandigheden van invloed zijn op de hoeveelheid afval per huishouden. In de komende weken worden alle 100-100-100.nu gegevens geanalyseerd en de cijfers doorberekend ten behoeve van de eindrapportage die na de zomer verschijnt.  Onderzocht wordt op welke manier de resultaten vertaald kunnen worden in maatregelen en voorzieningen die het scheiden van afval voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend maken.

Cijfers
• Groente-, fruit en etensresten (gfe): 100-100-100.nu deelnemers scheidden 61 kilo etensresten per deelnemer per jaar, dat is 4 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander;
• Plastic, blik & pak: 100-100-100.nu deelnemers scheidden 23 kilo plastic, blik & pak per deelnemer per jaar, dat is 4 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander;
• Papier: 100-100-100.nu deelnemers hebben met 45 kilo papier per deelnemer per jaar maar de helft van de hoeveelheid papier die een gemiddelde Nederlander produceert. Hiermee tonen zij aan hoe belangrijk het is om bekend te zijn met afvalpreventie methodes. Door het gebruik van bijvoorbeeld nee/nee stickers of door bewuster boodschappen te doen, kunnen we veel afval voorkomen.
• Restafval: 100-100-100.nu deelnemers produceren 88% minder restafval dan de gemiddelde Nederlander.

Voor 100-100-100.nu wogen in 29 gemeenten meer dan 3500 mensen 100 dagen lang hun afval (gfe, oud papier, plastic, blik & pak en restafval). Daarnaast deden ze mee aan wekelijkse opdrachten, kregen ze informatieve video’s te zien en konden ze opzoeken welk product in welke bak hoort in de online Wat-Hoort-Waar database. Deelnemers gaven elkaar steun en aanmoediging via het online Forum, met tips en suggesties.

Hoofdrol voor inwoners
HVC zet zich samen met gemeenten in om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit afval te behouden. Er wordt per gemeente gekeken naar de optimale manier van afval scheiden; hoe maken we het inwoners zo makkelijk mogelijk om hun afval apart te houden? En wat kunnen inwoners zelf doen? Want inwoners spelen een hoofdrol bij het scheiden van afval. Na de zomervakantie organiseert HVC voor alle deelnemers eindbijeenkomsten.

HVC organiseerde 100-100-100.nu voor 29 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. Met dit initiatief wil HVC het scheiden van afval stimuleren. Door het scheiden van afval, blijven waardevolle materialen behouden. Deze materialen dienen als grondstof voor nieuwe producten.  Afval scheiden is daarmee een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. 

100-100-100.nu is een initiatief van HVC en 29 gemeenten, geïnspireerd op een concept van Rova en NVRD.

www.100-100-100.nu

Klik hier voor de download van de visual met de resultaten.