Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

afvalbrengstation Papendrecht: hoe werkt het?

Het nieuwe afvalbrengstation Papendrecht is nu twee maanden open. Het terrein is helemaal opnieuw ingericht, de route is aangepast om het bezoekers makkelijker te maken en de verschillende afvalsoorten worden duidelijk aangegeven. Maar hoe werkt het afvalbrengstation nu precies? 

Inwoners brengen grof afval naar het afvalbrengstation. Vaak sparen mensen hun spullen thuis eerst op in de schuur, zolder of in een aanhanger. Is die vol, dan brengen ze alles in één keer weg. Op het afvalbrengstation gaat elke soort grof afval in een aparte container. Hoe beter de verschillende soorten afval gescheiden worden, hoe meer spullen er geschikt zijn om nieuwe producten van te maken.

‘gewoon’ restafval
Voorheen mocht ‘gewoon’ restafval (huisafval) ingeleverd worden op de gemeentewerf. De afvalbrengstations van HVC zijn gespecialiseerd in grof afval. Restafval kan in de restafvalbak
aan huis of de ondergrondse container in de buurt. Vanaf 1 augustus 2019 kan je ‘gewoon’ restafval niet meer kwijt op het afvalbrengstation. 

Wat kun je kwijt op het afvalbrengstation? 
In onderstaande afbeelding staat welke producten je op afvalbrengstation Papendrecht kunt inleveren. De afbeelding laat de situatie zien per 1 augustus 2019.
Staat er een kruis door het plaatje, dan kan je het product daar niet inleveren. Tot 1 augustus kan er nog gewoon restafval ingeleverd worden, daarna niet meer.

situatie per 1 juli 2019