Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Geothermieboring nadert Triaslaag!

dinsdag 16 januari 2018

Geothermieboring nadert Triaslaag!

De Triasboring bevindt zich momenteel op ca. 3.600 meter diepte. Na een decembermaand met tegenslag verlopen de werkzaamheden nu relatief rustig. En er is goed nieuws: de eerst metingen wijzen uit dat de Onderkrijtlaag veel potentie heeft voor een regulier geothermieproject.  
   

Triasboring

Half december is de tweede sectie van de boring tot 2.500 meter diepte voltooid. Dit deel verliep vrij voorspoedig, afgezien van een versleten boorbeitel vanwege zones met vuursteen. Daarna is de stalen buis (casing) in het boorgat geplaatst en met cement stevig vastgezet.

Sectie 3

Vlak voor de Kerst startte het boren van de derde sectie. Dit betreft een boorgat van 1.600 meter diep, met een diameter van 12 ¼ inch tot ca. 4.000 meter diep, net boven de Triaslaag. Al snel dienden zich een paar spannende dagen aan: na 200 meter kwam de boor vast te zitten. De meest waarschijnlijke oorzaak was een verkleving van de boorstang tegen de boorwand door de zuigende werking van het zandsteen. Vier dagen lang is op allerlei manieren geprobeerd de boorstang los te krijgen. Uiteindelijk bleek het toevoegen van zoet water in de put de oplossing: hiermee werd de tegendruk in het boorgat verlaagd en kwam de boor los.  

Extra motor

Boortechnisch is sectie 3 de meest uitdagende, onder andere omdat hier de krachten (‘torque’) op de boorstang toenemen. In verband hiermee is een deel van de boorstang vervangen voor de ‘Vortex’: een extra motor diep in het boorgat. In deze boorstang zit een soort propeller die aangedreven wordt door de circulatie van de boorspoeling (‘mud’) en verhoogt zo het toerental. De ‘Vortex’ maakte direct verschil. Wel moest begin januari nog een aantal kogellagers, die de boorstang beschermen, vervangen worden wegens slijtage. Momenteel boren we met een snelheid van 8 tot 15 meter per uur. De inspectie van SodM vorige week verliep positief. De well-test, oftewel de brontest in de Triaslaag, is nu voorzien voor half februari.   

Onderkrijtlaag biedt veel potentie voor regulier geothermieproject

Vorige week heeft het boorteam van Trias Westland diverse metingen uitgevoerd in de Onderkrijtlaag. Dit is de ondiepe laag waaruit Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. Uit de metingen blijkt dat dit reservoir zeer veel potentie heeft. Dit betekent dat ‘plan B’ waarschijnlijk meer warmte kan opleveren dan waar rekening mee werd gehouden, mocht de Triaslaag niet geschikt blijken voor warmtewinning.

Scenario’s  

De metingen hebben aangetoond dat de Rijswijk en Delft zandstenen (onderdeel van het Onderkrijt), zoals verwacht, beide aanwezig zijn. Het Rijswijk zand is aanzienlijk slechter dan verwacht en de Delft aanzienlijk beter. Dat is goed nieuws, want de Delft is het diepste pakket en dus warmer. De precieze temperatuur zullen we pas bij de echte productietesten weten (in geval van een regulier geothermieproject in de Onderkrijtlaag). Op basis van de conclusies uit deze metingen zal het projectteam van Trias Westland een optimaal ‘plan B’-scenario ontwerpen.   

Prima samenwerking omwonenden en projectteam

Vorige week heeft het projectteam de directe buren van de boorlocatie weer persoonlijk geïnformeerd over de stand van zaken. De projectmanager geothermie heeft de aanwezigen tot in detail bijgepraat over de boring en de naderende welltest. Daarnaast was het projectteam erg benieuwd hoe de buren de werkzaamheden en de communicatie ervaren. Er komen weinig meldingen binnen, maar betekent dat ook dat buren weinig hinder ervaren?

Begrip
De permanente verlichting op de boorlocatie wordt door aantal bewoners als vervelend ervaren. Bij aanvang van de werkzaamheden heeft Trias Westland zoveel mogelijk maatwerk oplossingen geboden, zoals de plaatsing van een containerscherm. Daarnaast zijn de bouwlampen anders afgesteld, zodat het licht minder fel bij bewoners naar binnen schijnt. Het geluid van de boorinstallatie is voor de aanwezigen tot nu toe acceptabel. Bij sommige speciale verrichtingen, zoals een alarmtest, wijkt het geluid af. Het projectteam informeert de buren in die situaties zoveel mogelijk vooraf. De omwonenden tonen begrip voor de werkzaamheden. De aanwezigen gaven aan het persoonlijke contact met de leden van het projectteam te waarderen. Daar zijn we erg blij mee! We doen ons best op deze voet verder te gaan.

 Vragen of opmerkingen: melden!
Tenslotte een oproep aan alle mensen in de buurt van de boorlocatie: heeft u vragen of opmerkingen over wat u hoort, ziet of ruikt: meld het ons op 085 - 10 51 981. Het projectteam staat u graag te woord en doet zijn best om eventuele hinder te verminderen.   

Vooraanleg klein deel warmtenet

Eind deze maand start Trias Westland met de vooraanleg van een stukje warmtenet. Omdat naar verwachting op niet al te lange termijn de Verlengde Veilingroute voor het verkeer wordt opengesteld, moeten alle werkzaamheden die deze route kruisen binnenkort zijn afgerond. Daarom starten we alvast met de gestuurde boringen in de tracédelen die deze nieuwe verbindingsweg kruisen. Het gaat om het gebied ten zuidwesten van de boorlocatie. Het verkeer op de Oostwatering kan tijdens de boringen blijven passeren. Op basis van de resultaten van de well-test worden besluiten genomen over het definitieve ontwerp en gaan we in het voorjaar verder met de aanleg van het warmtenet.