Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

HVC gaat extra investeren om geuroverlast van locatie Middenmeer voor de omgeving te beperken

dinsdag 01 mei 2018

HVC gaat extra investeren om geuroverlast van locatie Middenmeer voor de omgeving te beperken

HVC gaat aanvullende investeringen doen in haar composteer- en vergistingsinstallatie aan de Koggenrandweg 1 in Middenmeer. Doel is de geuremissie voor de omgeving  tot een minimum te beperken. Het  geuronderzoek wijst uit dat de locatie nog te veel geuremissie heeft. De geuroverlast is vooral waarneembaar in de gemeente Medemblik bij de windrichting westnoordwest, zo blijkt uit de resultaten van het onderzoek van geurspecialist Olfasense: “De metingen hebben inzichtelijk gemaakt dat de activiteiten met GFT de voornaamste bron van geur was, gevolgd door de buffer van brandbaar afval”. 

Op locatie Middenmeer worden diverse activiteiten uitgevoerd, waarbij geur vrijkomt. Het betreft onder meer een GFT-vergisting en - compostering (HVC), bewerking van groenafval, overslag van huisvuil en sortering van plastic afval (Sortiva) en een depot voor brandbaar afval (Afvalzorg).  HVC wil geen overlast veroorzaken voor de omgeving en investeert daarom in extra technische maatregelen. De maatregelen worden besproken met de Omgevingsdienst en HVC verwacht de verbeterinvesteringen eind 2018  te hebben uitgevoerd.  Om de geuroverlast de komende periode zo veel als mogelijk te beperken zal HVC zo min mogelijk geurgevende activiteiten uitvoeren bij noordelijke of westelijke wind, een strikt deurbeleid van de composteerhallen uitvoeren en het biofilter extra bevochtigen waardoor de werking ervan zal verbeteren.  Met het leegrijden van de afvalbuffer voor brandbaar afval in de afgelopen maanden is een geurbron van de locatie Middenmeer weggenomen.  HVC start vanaf heden ook een jaarlijks geurmonitoringsonderzoek om de geuroverlast voor de omgeving voor te zijn en goed te kunnen monitoren. 

Inloopbijeenkomst voor omwonenden op 14 mei 2018
Op maandag 14 mei 2018 wordt van 15.00 tot 20.00 uur op het bedrijventerrein op de Koggenrandweg 1 in Middenmeer een inloopbijeenkomst georganiseerd waar inwoners van Medemblik, Opperdoes en Twisk worden uitgenodigd om kennis te nemen van de verbetermaatregelen. ​