Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

HVC gaat voor optimaal milieurendement

vrijdag 09 februari 2018

HVC gaat voor optimaal milieurendement

Nascheiden in aanvulling op bronscheiden. Hergebruik van plastic afval kan via zowel bronscheiding als nascheiding. Beide methoden zijn complementair aan elkaar. HVC kiest voor een maximaal milieurendement via bronscheiding: afval scheiden bij mensen thuis waar het kan (‘laagbouw’). In binnensteden en bij flats/appartementen (‘hoogbouw’) is bronscheiding niet altijd mogelijk. Hier is nascheiden (machinaal afval sorteren) een goede methode. Juist de combinatie van bron- en nascheiding in respectievelijk laag- en hoogbouw, biedt de beste mogelijkheden. Het restafval wordt daarna verbrand waarbij HVC de geproduceerde warmte en elektriciteit afzet.

Kwaliteit bronscheiding beter
Bronscheiding levert een betere kwaliteit op. Het vermarkten van de gesorteerde kunststoffen uit nascheiding is lastiger dan bij brongescheiden kunststoffen. De stromen uit nascheiding zijn namelijk meer vervuild en hierdoor worden zij minder makkelijk afgenomen door recyclers. Daarnaast blijkt dat inwoners door bronscheiding ál hun afval beter gaan scheiden. Zo laten gemeenten in West-Friesland in Noord-Holland zien dat na de invoering van de afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken ook de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval met 24% is gestegen. Puur en alleen door versterkte aandacht voor afvalscheiding.

Bronscheiding goedkoper voor gemeenten 
Voor gemeenten liggen de ketenkosten voor bronscheiding lager dan die voor nascheiding. De stelling van het Afvalfonds dat nascheiding goedkoper is dan bronscheiding vindt HVC dan ook verrassend en voorbarig. Op dit moment vinden de evaluatiegesprekken plaats tussen de Raamovereenkomst partijen (VNG, Afvalfonds en I&M) over de kostenonderzoeken van bronscheiding en nascheiding. De uitkomsten hiervan worden in het voorjaar van 2018 verwacht. In de Raamovereenkomst is vastgelegd dat bron- en nascheiding gelijkwaardige systemen zijn en hanteert het Afvalfonds exact dezelfde ketenvergoeding voor kunststof.

De uitrol van een afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken gaat vrijwel altijd gepaard met de verlaging van de inzamelfrequentie van restafval. Hierdoor blijven de inzamelkosten voor gemeenten in de meeste gevallen gelijk. HVC brengt brongescheiden plastic, blik en drinkpakken direct naar de kunststofsorteerfabriek. Dit kan niet bij nascheiding. Het afval moet immers eerst door een kostbare nascheidingsinstallatie die de kunststoffen uit het afval filtert voor het naar diezelfde kunststofsorteerfabriek toe kan. Daarnaast blijven gemeenten bij nascheiding het reguliere verwerkingstarief voor restafval betalen.

Verbeteren kwaliteit plastic, blik en drinkpakken 
De hoeveelheid ingezameld plastic, blik en drinkpakken is enorm toegenomen na de invoering van de afvalbak voor deze stroom. Nu is het zaak de kwaliteit van het ingezameld materiaal te verbeteren. Dit vraagt om extra inspanning van gemeenten en haar burgers, maar belangrijker nog van de verpakkingsindustrie. Om de kosten van het systeem te verlagen en zoveel mogelijk kunststof hoogwaardig te recyclen moeten verpakkingen goed recyclebaar zijn. Uit recent onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR), blijkt dat 30% van de verpakkingen die op de markt worden gebracht momenteel niet recyclebaar is. Voor deze verpakkingen worden veel kosten gemaakt, maar leiden niet tot ons doel; namelijk hoogwaardige recycling.

Kortom: HVC gaat voor het beste milieurendement tegen verantwoorde kosten. Hiervoor zetten wij een combinatie van verschillende methodes in. Bronscheiding bij laagbouw, nascheiding bij hoogbouw en wat resteert verbranden we in onze afvalenergiecentrale. Dit wordt vervolgens omgezet in warmte en elektriciteit.