Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

HVC-model mogelijk onderdeel van oplossing problematiek AEB

Gemeente Amsterdam en HVC verkennen publieke route
De gemeente Amsterdam heeft verschillende oplossingsrichtingen verkend voor de problematiek rond AEB. Daarbij is ook HVC benaderd voor een publieke oplossing. HVC heeft daar positief op gereageerd en heeft een toelichting gegeven op de wijze waarop het HVC-model werkt: een nutsbedrijf van en voor 44 gemeenten en 6 waterschappen, gericht op de uitvoering van maatschappelijke opgaven op het gebied van afval/grondstoffen, slib en duurzame energie.

HVC stelt toetreding gemeente Amsterdam voor
HVC werkt alleen voor aangesloten gemeenten en waterschappen en heeft daarom voorgesteld dat de gemeente Amsterdam toetreedt als aandeelhouder tot het collectief HVC. De gemeente Amsterdam moet zich daarmee herkennen in de vastgestelde strategie m.b.t. afval/grondstoffen, slib en duurzame energie. De komst van gemeente Amsterdam en inbreng van AEB-activiteiten leidt idealiter tot een versterking van HVC als geheel. Het is immers onze missie om de HVC-gemeenten, -waterschappen en -inwoners koploper te maken op het gebied van hergebruiken van grondstoffen en het verduurzamen van de energiehuishouding.

Hiermee kan HVC een bijdrage leveren aan het oplossen van problematiek rond AEB. Het zal het een en ander vragen van de organisatie, maar HVC heeft dit vaker gedaan, zoals met de slibverbrandingsinstallatie van DRSH en de afvalenergiecentrale van Gevudo.

Nader onderzoek en dan voorstel aan aandeelhouders
De komende tijd onderzoeken de gemeente en HVC, samen met AEB, deze route nader. Als deze onderzoeken opleveren dat de samenwerking daadwerkelijk kan worden gerealiseerd binnen onze gezamenlijke kaders, dan leggen wij dit voorstel voor aan onze aandeelhouders om tot zo’n samenwerking te besluiten. We wachten de besluitvorming over dit onderwerp bij de gemeente Amsterdam af.