Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Dit artikel is ouder dan twee jaar en bevat mogelijk onjuiste informatie.

Jaarverslag 2015: weer positief resultaat voor HVC

woensdag 13 april 2016

Jaarverslag 2015: weer positief resultaat voor HVC

HVC is er in geslaagd de opwaartse lijn vast te houden. Door investeringen in gescheiden inzameling en duurzame energie werden er stappen gezet die een bijdrage leveren aan het streven van HVC om samen toe te werken naar een circulaire economie. Het nettoresultaat over 2015 verbeterde met €8,4 miljoen naar €13,5 miljoen.

Waardevolle grondstoffen
Net als in het afgelopen jaar zet HVC de komende jaren fors in op het verbeteren van de afvalscheidingsresultaten in de gemeenten waar HVC de inzameling verzorgt. Door de verschillende afvalstromen apart in te zamelen kunnen deze als grondstoffen opnieuw worden gebruikt.  HVC is in 2015 gestart met het programma ‘Meer waarde uit afval’ waarbij inwoners actief betrokken en gestimuleerd worden om afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden. Sinds 1 april van dit jaar is ook het project 100-100-100.nu gestart, het project waarin in 29 gemeenten 100 mensen, gedurende 100 dagen, 100% van hun afval scheiden. In totaal doen meer dan drieduizend deelnemers mee om te zien hoeveel minder restafval ze kunnen produceren, en hoe ze afval kunnen voorkomen. Een ander voorbeeld waarbij het streven van HVC naar een circulaire economie tot uiting komt is de bodemaswasinstallatie die HVC samen met Boskalis Environmental bouwt. Naar verwachting kan deze installatie, die de bodemas van de afvalenergiecentrale wast en zo ontdoet van uitloogbare schadelijke stoffen, in de zomer van 2016 in gebruik worden genomen.

Meer duurzame energie
De totale duurzame energieproductie bedroeg in 2015 812 GWh (2014: 728 GWh), de hoogste jaarproductie tot nog toe. HVC ontwikkelde in 2015 een nieuw initiatief: KringloopEnergie. Vanaf dit voorjaar levert HVC elektriciteit en gas aan Nederlandse consumenten, om daarmee een bredere afzetmogelijkheid met stabielere prijzen te creëren. De warmtenetten in Alkmaar en Dordrecht werden verder uitgebreid. In september werd de 10.000ste woning aangesloten op warmte van HVC.

Financiële prestaties
Het nettoresultaat verbeterde met €8,4 miljoen, van €5,1 miljoen (2014) naar €13,5 miljoen (2015). Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) verbeterde van €110 miljoen (2014) naar €122 miljoen (2015). De vrije kasstroom over 2015 bedroeg €102 miljoen (2014: €43 miljoen). Op de totale leningenportefeuille werd €63 miljoen afgelost. 

Download het jaarverslag 2015 hier.