Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Plastic, blik en pak: "Nascheiden ten opzichte van bronscheiden"

dinsdag 14 februari 2017

Plastic, blik en pak: "Nascheiden ten opzichte van bronscheiden"

Hergebruik van plastic afval kan via zowel bronscheiding als nascheiding. Beide methoden zijn complementair aan elkaar. HVC kiest voor een maximaal milieurendement via bronscheiding: afval scheiden bij mensen thuis waar het kan (‘laagbouw’). In binnensteden en bij flats/appartementen (‘hoogbouw’) is bronscheiding niet altijd mogelijk. Hier is machinaal afval sorteren in een voorscheidingsinstallatie een goed alternatief. Juist de combinatie van bron- en nascheiding in respectievelijk laag- en hoogbouw, biedt de beste mogelijkheden. Het restafval wordt daarna verbrand waarbij de geproduceerde warmte en elektriciteit wordt afgezet.

Bronscheiding levert een betere kwaliteit op van de ingezamelde stromen. Daarnaast blijkt dat inwoners door bronscheiding ál hun afval beter gaan scheiden. De gemeenten in West-Friesland in Noord-Holland laten zien dat na de invoering van de container voor plastic, blik en pak ook de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval met een kleine 10% is gestegen. Simpelweg door versterkte aandacht voor afvalscheiding.

In binnensteden, flats en appartementen is bronscheiding niet altijd mogelijk. Om toch waardevolle materialen te kunnen sorteren uit dit afval, bouwt HVC een ‘voorscheidingsinstallatie’ in Alkmaar (anderen noemen dit ‘nascheiding’). Hiermee sorteert HVC straks 20 tot 25 procent meer plastic, metalen en pakken van sap en zuivel uit het restafval. De verwachting is dat de installatie, die een capaciteit van 140 duizend ton krijgt, in de zomer van 2017 in bedrijf is. Het doel is om in 2020 van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar te gaan en 75% scheiding van huishoudelijk afval te realiseren.

Het verschil in kosten tussen bronscheiding ten opzichte van nascheiding is nog niet zo eenvoudig en dat is dan ook de reden dat dit nu landelijk wordt onderzocht in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Afvalfonds Verpakkingen. De uitkomsten hiervan worden medio dit jaar verwacht. De stelling dat nascheiding goedkoper is dan bronscheiding neemt HVC dan ook nog niet over. Al was het alleen al omdat er voor een scheidingsinstallatie veel forser geïnvesteerd moet worden, dan bijvoorbeeld in containers bij bronscheiding.