Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Dit artikel is ouder dan twee jaar en bevat mogelijk onjuiste informatie.

Resultaten biomonitoring 2015

vrijdag 02 september 2016

Resultaten biomonitoring 2015

In opdracht van HVC voert Plant Research International (PRI), een onderdeel van Wageningen UR jaarlijks rond de installatie van HVC in Alkmaar een biomonitoringsonderzoek uit. Het doel van het programma is enerzijds het vroegtijdig signaleren van effecten op de kwaliteit van agrarische producten en gewassen en anderzijds na te gaan of de achtergrondbelasting toeneemt als gevolg van de HVC-emissie. 

De resultaten van het onderzoek over 2015 laten, net als in voorgaande jaren, zien dat de emissies van de installatie geen invloed hebben op de kwaliteit van de landbouwproducten in de omgeving. Het biomonitoringsprogramma is begin jaren negentig in samenspraak met agrariërs en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) tot stand gekomen, en wordt sindsdien ieder jaar herhaald. Het op initiatief van HVC ontwikkelde biomonitoringsonderzoek wordt inmiddels ook uitgevoerd bij andere afvalverwerkers in Nederland.

Uitvoering monitoringsprogramma 2015
Om de kwaliteit van de gewassen voor menselijke consumptie te controleren is het gehalte aan cadmium, kwik en polycyclische aromatische koolwaterstoffen meerdere malen bepaald in spinazie (voorjaar en zomer) en boerenkool (najaar en winter). Op twee veehouderijbedrijven nabij HVC is in het voor- en najaar het dioxine en dioxine-achtige PCB- gehalte in koemelk bepaald. Maandelijks is de fluoridenbelasting beoordeeld aan de hand van het gehalte in gras. Fluoriden zijn belangrijk voor de veevoerkwaliteit, omdat vee gevoelig is voor deze stof. 

Bekijk onderstaande film om te zien hoe het biomonitoringsprogramma wordt uitgevoerd: