Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Dit artikel is ouder dan twee jaar en bevat mogelijk onjuiste informatie.

In 2014 wordt voortvarend gewerkt aan het warmtenet in Dordrecht. HVC, woningcorporaties Trivire en Woonbron en de gemeente Dordrecht markeren dit moment door bij het Energiehuis een speciale stoeptegel te leggen. Deze stoeptegels maken zichtbaar dat complexen gebruik maken van duurzame warmte. Ook het Energiehuis wordt aangesloten op het Dordtse warmtenet.

Duurzame warmte gemarkeerd met speciale stoeptegels
Het warmtenet is een buizenstelsel waarmeede warmte van de HVC afvalenergiecentrale getransporteerd wordt om daarmee woningen en gebouwen te verwarmen. Daarvoor is dan geen aardgas meer nodig. Het doel is om omgerekend 8.000 tot 10.000 woningen aan te sluiten.

Wethouder Harry Wagemakers (Duurzaamheid): “Het warmtenet maakt Dordrecht veel duurzamer. Daarom verlenen we graag onze medewerking aan dit project van HVC. Het gebruik van onbenutte warmte bespaart enorm veel energie. Bovendien stoot een gemiddeld huishouden aangesloten op duurzame warmte tot wel 75% minder CO2 dan een woning met een cv-ketel. Dat is vergelijkbaar met 22 zonnepanelen.

Zichtbaar
Waar huizen met zonnepanelen heel zichtbaar duurzaam zijn, is dat bij gebouwen die zijn aangesloten op een ondergronds warmtenet niet het geval. Om de duurzaamheid van de aangesloten gebouwen zichtbaar te maken, komt bij aangesloten complexen een speciale stoeptegel te liggen. Wethouder Wagemakers legde vandaag bij het Energiehuis de eerste stoeptegel.

Werk met werk
Er gaat in totaal zo’n 17 kilometer warmteleiding de grond in. “Overlast is daarbij onvermijdelijk”, aldus Dion van Steensel, directeur Grondstoffen bij HVC. “Maar we overleggen met de gemeente om waar mogelijk werk met werk te combineren, zoals eerder gebeurd is in de Reeweg-Oost. Die straat werd heringericht en daarbij hebben we warmtebuizen ‘meegelegd’. Zo hoeft de weg maar één keer open.”

Tijdelijke warmte
Het Dordtse warmtenet sluit, in tegenstelling tot de meeste andere warmteprojecten, niet alleen nieuwbouw aan. Ook vele bestaande gebouwen worden aangesloten. Verschillende complexen krijgen al warmte van HVC, zoals Trivires wooncomplex aan de Halleyweg. Die warmte komt nu nog uit een tijdelijke warmtecentrale, tot het warmtenet er ligt. Dan verdwijnen die tijdelijke centrales weer.

Naast woningen van corporaties Trivire en Woonbron sluiten ook gemeentelijke gebouwen aan op het warmtenet, zoals Kunstmin, Energiehuis, Johan de Witt Gymnasium, Bavinckschool en scholen op het Leerpark. Deze aansluitingen zijn straks te herkennen aan een speciale stoeptegel, waarvan de eerste bij het Energiehuis ligt.