Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Speuren naar aardwarmte in Drechtsteden

Diep verborgen onder de grond is duurzame warmte beschikbaar. Warmte die we, als we haar omhoog pompen, kunnen gebruiken om huizen en bedrijven mee te verwarmen. Maar waar ligt die warmte precies, hoeveel is er en hoe ziet de diepe ondergrond eruit? In de Drechtsteden duiken geologen van HVC de diepte in om deze warmte in de bodem op te speuren.

Aardwarmte is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat verkennen óf en onder welke voorwaarden de ondergrond in de Drechtsteden geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Drechtsteden aardgasvrij
De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij alle Nederlandse gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten in Nederland van het aardgas af omdat dit als fossiele brandstof zorgt voor de opwarming van de aarde. We moeten daarom over op een nieuwe manier van verwarmen, douchen en koken. Het gebruik van aardwarmte is hiervoor een geschikte manier. 

Wat gaat er gebeuren?
In Nederland hebben we veel kennis over de (diepe) ondergrond doordat er in het verleden voor de olie- en gaswinning al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan. Al deze informatie is beschikbaar en gebruiken de geologen van HVC bij hun speurtocht naar aardwarmte in de Drechtsteden. Ze gaan onderzoeken of er warm water in de grond zit, hoeveel dit is en hoe we deze op veilige en verantwoorde wijze kunnen winnen voor het verwarmen van huizen en bedrijven in de regio. HVC heeft de opsporingsvergunning in overleg met de gemeenten in de Drechtsteden aangevraagd. 

Warmtenet Dordrecht
HVC werkt samen met de woningcorporaties en gemeente Dordrecht aan een collectief warmtenet. Acht jaar verder en inmiddels 22 kilometer lang wordt dit warmtenet gevoed met restwarmte uit de afvalenergiecentrale van HVC aan de Baanhoekweg. Steeds meer huizen en gebouwen, waaronder ook grote gemeentelijke gebouwen als Schouwburg Kunstmin, het Energiehuis en onlangs het Albert Schweitzer ziekenhuis, zijn aangesloten op dit Dordtse warmtenet. 
“Intussen wordt er ook al gekeken naar meerdere lokale warmtenetten in de Drechtsteden. Om in te spelen op deze toekomstige warmtevraag zijn meerdere bronnen nodig, omdat de huidige bron van het warmte (de afvalenergiecentrale) niet de gehele regio kan voorzien. Eén van de belangrijkste andere mogelijke bronnen is het gebruik van aardwarmte. Het verkrijgen van de opsporingsvergunning voor aardwarmte is zeer belangrijk”, aldus regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid Jacqueline van Dongen. 

Energiestrategie Drechtsteden 
In de regio Drechtsteden hebben bijna dertig organisaties waaronder de zeven gemeentes, netbeheerder Stedin, HVC, woningcorporaties, bedrijven en bewonersorganisaties, begin 2018 het Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Samen zetten zij de schouders onder de energietransitie. De deelnemende organisaties zien de energietransitie als een grote operatie, maar ook als een kans om de aantrekkingskracht van de regio te verbeteren. Het zorgt bijvoorbeeld voor nieuwe werkgelegenheid, voor duurzame woningen en voor schonere lucht.