Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Warmtenet door de polder van Heerhugowaard

Nog 7 kilometer te gaan naar glastuinbouwgebied Alton. Warmtenet Heerhugowaard vervolgt zijn weg verder door de polder richting glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard Noord. De werkzaamheden voor dit laatste deel van de route zijn inmiddels gestart en worden naar verwachting oktober dit jaar afgerond. In totaal is dan een tracé van 8,5 kilometer aan warmteleidingen gelegd.

Nadat in april warmteleidingen succesvol onder de Westtangent zijn doorgetrokken, zullen in de komende maanden nog eens vierentwintig boringen plaatsvinden. Hierbij kruisen de leidingen onder meer het spoor en enkele wegen.

Tijdelijke afsluiting Hasselaarsweg
In verband met de werkzaamheden wordt de Hasselaarsweg eind juli voor een korte periode van ongeveer 2 weken afgesloten. De Noordscharwouderpolderweg blijft open voor verkeer en bereikbaar vanaf de N242. Omleidingen worden ingesteld en met verkeersborden aangegeven. Fietsers kunnen in die periode gebruik maken van een speciale fietsersbrug. Op de website www.warmtenetheerhugowaard.nl kunnen omwonenden het laatste nieuws lezen over de werkzaamheden, verkeersomleidingen en de planning.

Verduurzaming van gemeente Heerhugowaard
De geleverde groene warmte via het warmtenet levert een verduurzaming op voor de gehele gemeente Heerhugowaard. Naast de glastuinbouw in Heerhugowaard Noord kunnen ook woningen, kantoren, bedrijfspanden en andere voorzieningen de komende jaren op het warmtenet worden aangesloten.

Warmtenet
Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om woningen en bedrijven te verwarmen. In 2017 werd ruim 11 kilometer van het warmtenet in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard  aangelegd. Met de uitbreiding richting Alton, komt de totale lengte van het warmtenet in deze regio aan het einde van het jaar op ruim 40 kilometer. De warmte komt vrij bij de verbranding van afvalhout in de bio-energiecentrale van HVC aan de Jadestraat in Alkmaar. Met de aansluiting van het warmtenet op de bio-energiecentrale begin dit jaar, is het warmtenet regio Alkmaar het meest duurzame warmtenet van Nederland. HVC draagt met het warmtenet bij aan de vergroening van de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen.