Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Warmtenet Dordrecht met uiterste precisie onder het treinspoor door

vrijdag 17 november 2017

Warmtenet Dordrecht met uiterste precisie onder het treinspoor door

Er was geen treinkaartje of inchecken voor nodig. Zorgvuldige afstemming en uiterste precisie waren wel vereist voor het boren van de doorgang onder het treinspoor. Deze onderdoorgang betekent voor het warmtenet Dordrecht een belangrijke verbinding tussen het centrum en Krispijn. Nu kan het warmtenet verder worden uitgerold in Dordrecht. Ook het  aansluiten van gebouwen op groene warmte gaat in rap tempo door, wat een forse verduurzaming voor Dordrecht betekent. Om de nieuwe verbinding te markeren werd op 15 november de boorkop bij het binnenhalen symbolisch gedoopt.  

De doorgang onder het treinspoor is gerealiseerd door middel van een gesloten front boring onder het spoor: van het Van Baerleplantsoen naar de Spuiweg. De boring is bijzonder omdat HVC rekening moest houden met specifieke omstandigheden. De ruimte om de boring uit te voeren was beperkt en tijdens het boren mochten er geen bewegingen van het spoor optreden. Dit werd continu gemonitord om te voorkomen dat het drukke treinverkeer in Dordrecht werd gehinderd. Honderden treinreizigers en automobilisten op de Burg. De Raadtsingel hebben er dan ook niets van gemerkt.

Technisch hoogstandje
Deze boring is een bijzonder stukje techniek. Bij deze boring werd een perskuip gegraven aan het Van Baerleplantsoen en een ontvangstkuip aan de andere kant van het spoor bij de Spuiweg. Eerst is een pilotboring uitgevoerd om te onderzoeken of er zich ondergronds obstakels bevonden die het boren zouden bemoeilijken. Er zijn geen obstakels gevonden. Daarna is op ca. 5 meter diepte een betonnen mantelbuis onder het spoor geboord van de perskuip naar de ontvangstkuip. In deze mantelbuis van 1,5 meter doorsnee kan straks de warmteleiding van het centrum naar Krispijn worden aangelegd. 

Dordrecht duurzamer
Dordrecht wil nog duurzamer. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Er ligt een grote opgave. In 2050 moeten ruim 7 miljoen huishoudens van het gas af.
Gemeente, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet in Dordrecht. Het warmtenet in Dordrecht wordt gevoed met restwarmte van de afvalenergiecentrale van HVC. Restwarmte die anders verloren zou gaan, dus dat is pure milieuwinst.
Het net kan op termijn  zo’n 10.000 woningen en bedrijven voorzien van duurzame warmte. Dat betekent een vermindering van in totaal 15 kton CO₂-uitstoot. Deze reductie komt overeen met circa 6 miljoen liter benzine. Dat is te vergelijken met gemiddeld 90 miljoen autokilometers of 220.000 m² aan zonnepanelen.

Meer informatie
Meer informatie over het warmtenet Dordrecht vindt u op www.warmtenetdordrecht.nl. Vragen over de werkzaamheden kunt u per e-mail sturen naar warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl. Via dit e-mailadres kunt u zich tevens aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over het warmtenet Dordrecht.

 

Foto: De boorkop waarmee de doorgang onder het treinspoor werd geboord, werd bij het binnenhalen symbolisch gedoopt. Foto Rob Kamminga