Sluit het Vraag het Hilde scherm
Hoi, ik ben Hilde en ik probeer op basis van uw onderwerp of trefwoord een antwoord te geven dat past bij uw vraag.

Sorry, op deze vraag hebben wij momenteel geen antwoord.

U kunt uw vraag anders formuleren of ga naar de klantenservice pagina om contact met ons op te nemen.

Woonbron kiest voor groene warmte

dinsdag 03 oktober 2017

Woonbron kiest voor groene warmte

Eerste bestaande flat aangesloten op warmtenet Dordrecht

De 93 seniorenwoningen en faciliteiten van de flat Waterwiel zijn ‘van gas los’. De warmtevoorziening is aardgasvrij en aangesloten op het warmtenet Dordrecht. Zo kunnen de bewoners genieten van groene warmte.

Naast een forse verduurzaming betekent de aansluiting van Waterwiel voor woningcorporatie Woonbron de aftrap van een herzien duurzaamheidsbeleid. Woonbron kiest er nu voor om daar waar mogelijk bestaande bouw aan te sluiten op warmte en niet langer alleen nieuwbouw.
“We herzien ons duurzaamheidsbeleid continue en volgen de laatste ontwikkelingen in de markt. We zijn trots dat we in Dordrecht nu ook voor eerst bestaande woningen aansluiten op het warmtenet. Woonbron streeft met verduurzaming van haar vastgoed vier doelstellingen na: milieuverbetering, toekomstkwaliteit en rendement, klanttevredenheid (comfort en gezondheid) en betaalbaarheid”, aldus Dennis Gerlof, directeur Woonbron.

Bewustwording groeit
Arjan ten Elshof, directeur Duurzame energie van HVC over de aansluiting van Waterwiel: “De beleidswijziging van Woonbron juichen we toe. Ieder gebouw dat op het warmtenet wordt aangesloten draagt bij aan de reductie van CO2. Nu de overheid maatregelen heeft genomen om de energietransitie te stimuleren, merken we dat het aantal aanvragen voor aansluiting op warmte toeneemt. En ook dat is goed nieuws. Het betekent dat mensen zich meer en meer bewust worden van de noodzaak over te stappen op schone energie.”

Dordrecht duurzamer
Dordrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Dordrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente, woningcorporaties Woonbron en Trivire en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Hierdoor kan een flinke hoeveelheid CO₂ worden gereduceerd.
Binnen enkele jaren wordt het warmtenet uiteindelijk zo’n zeventien kilometer lang en zal het zo’n 10.000 woningen en bedrijven van duurzame warmte voorzien. Iedere aansluiting betekent minder verbruik van fossiele brandstoffen en een vermindering van in totaal 15 kton CO₂-uitstoot. De reductie komt overeen met circa 6 miljoen liter benzine, goed voor gemiddeld 90 miljoen autokilometers of 220.000 m² aan zonnepanelen. Wie kiest voor een aansluiting op het warmtenet kan rekenen op een betrouwbare warmtebron en een marktconform tarief.