Dak van een kantoor met zonnepanelen

Certificaten

Een overzicht van onze kwaliteitscertificaten. 

Onze kwaliteitscertificaten

Certificaten
Certificaat Certificaatnummer Verleend door Toepassing
ISO 9001 Kwaliteits­management­systemen 10000395296-MSC-RvA-NLD DNV Het produceren van (duurzame) energie uit het verbranden van afvalstoffen en biomassa.
Het produceren van groengas en compost uit het vergisten en composteren van biomassa.
ISO 14001 Milieu­management­systemen 10000395294-MSC-RvA-NLD DNV Het produceren van (duurzame) energie uit het verbranden van afvalstoffen en biomassa.
Het produceren van groengas en compost uit het vergisten en composteren van biomassa.
ISO45001 management voor Veiligheid en gezond werken 10000395295-MSC-RvA-NLD DNV Het produceren van (duurzame) energie uit het verbranden van afvalstoffen en biomassa.
Het produceren van groengas en compost uit het vergisten en composteren van biomassa.
NTA 8080 Better Biomass 2180293 DEKRA Certification B.V. Voor het inzamelen van gft en etensresten van huishoudens.
Productie van biogas door vergisting. 
Het omzetten van biogas tot groen gas en het leveren van groen gas aan het gasnet.
Elektriciteit en warmte opwekken uit biomassa.
BRL Keurcompost Beoordelings­richtlijn voor GFT-compost KC2014-021 (Middenmeer) KC2014-022 (Purmerend) MPS-ECAS Het leveren van constante kwaliteit GFT-compost
KOMO® product­certificaat AEC-bodemas K88101/02 Kiwa Nederland B.V. De AEC-bodemas voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit als vrij toepasbare bouwstof. Het voldoet aan de civieltechnisch eisen, zoals vastgelegd in de technische specificaties.
De bodemas is geschikt voor toepassing in grond- en wegenbouw.
NL BSB® product­certificaat AEC-bodemas K88100/05 Kiwa Nederland B.V. De AEC-bodemas voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit als vrij toepasbare bouwstof.
Het is geschikt voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouw.
VIHB 506917VIHB (NV HVC) 500810VIHB (HVC Grondstoffen NV) NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) Op Nederlands grondgebied bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen inzamelen, vervoeren, handelen en bemiddelen.
Definitieve erkenning Registratie verpakkings­afval Niet van toepassing Nedvang Beheersing van gegevens aan Nedvang over inzameling en recycling van verpakkingsafval.
Goede rapportageprocessen opleveren van de afvalstromen glas, papier en karton, kunststof en hout.
Certificatie­schema Beheersing ratten­populaties 2213988 DEKRA Certification B.V. Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
Erkennings­regeling oud papier en karton OPK-1806/399 Kiwa Nederland B.V. Om het huishoudelijk ingezameld oud papier en karton van de bij de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) aangesloten gemeenten af te nemen en zelf te bewerken, en/of als handelsonderneming door OPK gecertificeerde oud papier ondernemingen in opdracht te laten bewerken

Wil je een certificaat bij ons opvragen? Stuur dan een mail naar communicatie@hvcgroep.nl