Dak van een kantoor met zonnepanelen

Certificaten

Een overzicht van onze kwaliteitscertificaten. 

Onze kwaliteitscertificaten

Certificaten
Certificaat Certificaatnummer Verleend door Toepassing
ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen 94984 DEKRA Certification B.V. Het opwekken en leveren van duurzame energie uit het verbranden van afvalstoffen en biomassa en het vergisten en composteren van biomassa.
ISO 14001 Milieumanagementsystemen 2180369 DEKRA Certification B.V. Het opwekken en leveren van duurzame energie uit het verbranden van afvalstoffen en biomassa en het vergisten en composteren van biomassa.
OHSAS18001 Arbomanagementsystemen 2150606 DEKRA Certification B.V. Het opwekken en leveren van duurzame energie uit het verbranden van afvalstoffen en biomassa en het vergisten en composteren van biomassa.
NTA 8080 Better Biomass 2180293 DEKRA Certification B.V. Voor het inzamelen van gft en etensresten van huishoudens Productie van biogas door vergisting Het omzetten van biogas tot groen gas en het leveren van groen gas aan het gasnet. Elektriciteit en warmte opwekken uit biomassa
BRL Keurcompost Beoordelingsrichtlijn voor GFT-compost KC2014-021 (Middenmeer) KC2014-022 (Purmerend) MPS-ECAS Het leveren van constante kwaliteit GFT-compost
KOMO® productcertificaat AEC-bodemas K88101/02 Kiwa Nederland B.V. De AEC-bodemas voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit als vrij toepasbare bouwstof en civieltechnisch eisen zoals vastgelegd in de technische specificaties. De bodemas is geschikt voor toepassing in grond- en wegenbouw.
NL BSB® productcertificaat AEC-bodemas K88100/03 Kiwa Nederland B.V. De AEC-bodemas voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit als vrij toepasbare bouwstof voor ongebonden toepassing in grond- en wegenbouw.
Weeelabex 17-0071s WEEELABEX Organisation Verwerking van elektrische en elektronische apparaten
VIHB 506917VIHB (NV HVC) 500810VIHB (HVC Grondstoffen NV) NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) Om op Nederlands grondgebied bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen te vervoeren, inzamelen, handelen en daarin te bemiddelen.
Definitieve erkenning Registratie verpakkingsafval Niet van toepassing Nedvang Beheersing van gegevens aan Nedvang over inzameling en recycling van verpakkingsafval en goede rapportageprocessen van de afvalstromen glas, papier en karton, kunststof en hout.
Certificatieschema Beheersing rattenpopulaties 2213988 DEKRA Certification B.V. Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
Erkenningsregeling oud papier en karton OPK-1806/399 Kiwa Nederland B.V. Om het huishoudelijk ingezameld oud papier en karton van de bij de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) aangesloten gemeenten af te nemen en zelf te bewerken, en/of als handelsonderneming door OPK gecertificeerde oud papier ondernemingen in opdracht te laten bewerken

 

Wil je een certificaat bij ons opvragen? Stuur dan een mail naar communicatie@hvcgroep.nl