Overzichtsfoto van de bodemaswasinstallatie met op de achtergrond windmolens

In 2018 grote stappen in verduurzaming van gemeenten en waterschappen

Energie en hergebruik: 11% meer warmteafnemers en tientallen kilo’s per inwoner meer hergebruik door wassen van bodemassen. 2018 was voor ons een jaar met resultaten.

Donderdag 3 oktober 2019

Jaarverslag 2018

Resultaten

  • opwerking van gewassen bodemassen tot bouwstoffen
  • opening van de kunststofsorteerinstallatie
  • uitbreiding van de warmtenetten in de regio Dordrecht en de regio Alkmaar
  • start van een pilot om bioplastics uit slib te maken
  • vondst van winbaar water bij een geothermie-boring in Westland
  • verkrijgen van opsporingsvergunningen voor nog meer geothermiebronnen
  • introductie van de eerste gerecyclede afvalbak in Nederland 

Het zijn enkele van de vele stappen die we in 2018 zette om haar gemeenten en waterschappen te helpen met verduurzamen. Het netto financieel resultaat was € 13,3 miljoen.

Energie

Aardwarmteboring

De geothermieboring in Westland was succesvol, op 2,3 km diepte is water gevonden dat als bron kan dienen voor een warmtenet in de regio. 

Warmtenetten uitgebreid

De warmtenetten in de regio’s Dordrecht en Alkmaar zijn uitgebreid en verschillende woonhuizen, bedrijven en instellingen zijn aangesloten en zijn hiermee weer een stuk dichter bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. 

Inwoners en omwonenden investeren in windmolen 

Ook zijn inwoners en omwonenden betrokken bij het verduurzamen van hun eigen omgeving: in de regio Rotterdam participeerden 313 huishoudens in windmolen Kralingseveer, geplaatst op het terrein van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, en profiteerden zo van verduurzaming van hun eigen regio. 

Voorbereidingen voor zonnepanelenveld in Almere

De gemeente Almere en Zuyderzon Almere (een samenwerking van HVC en Sunwatt) troffen voorbereidingen voor een zonnepanelenveld van 97.650 zonnepanelen. Inwoners van Almere worden hierbij betrokken en krijgen de mogelijkheid om financieel te participeren. De bouw is inmiddels gestart.
 

Hergebruik

Bodemassen

In 2018 hebben we voor het eerst een heel jaar alle bodemassen van de afvalenergiecentrales in Dordrecht en Alkmaar kunnen wassen. Daarmee is er voor alle HVC-gemeenten tussen 23 en 48 kilo per inwoner aan extra hergebruik gerealiseerd. Deze gewassen bodemassen kunnen worden ingezet als vrij toepasbare bouwstoffen.

Kunststofsorteerinstallatie

De kunststofsorteerinstallatie, die wij samen met partners Omrin en Midwaste heeft gebouwd in Heerenveen, is in november geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven. In deze installatie kan 65.000 ton verpakkingsafval worden gesorteerd.

Bioplastics uit slib 

Ook bij de waterschappen wordt volop ingezet op hergebruik. Met de waterschappen willen we gezamenlijk verduurzamen. Dat doen we onder meer door stoffen terug te winnen uit slib dat overblijft na het zuiveren van afvalwater. Zo sluiten we kringlopen. Samen met de waterschappen gaan we afbreekbaar bioplastic uit restslib maken met behulp van bacteriën.

Afval scheiden op scholen

Omdat we het afval scheiden graag jong aanleren, stimuleren we basisscholen en gemeenten om kinderen op school te laten afval scheiden, zoals ze dat thuis ook doen. Wij faciliteren dan de introductie, de bakjes voor in de klas, educatiemateriaal en de inzameling van het gescheiden afval. In 2018 doen er al 50 basisscholen mee.
 

Financieel resultaat

Wij hebben € 13,3 miljoen winst gemaakt in 2018. Bij de afvalenergiecentrale kenden we veel storingen door het droge weer, de grotere aanvoer en een grotere diversiteit aan calorische waarde van het afval. Het was hard werken om alle tegenvallers goed op te vangen en we zijn daarom tevreden met het uiteindelijke financiële resultaat.

 

 

 

Gerelateerd nieuws

Corona en onze dienstverlening

Onze klantenservice is extra druk in verband met vragen over onze dienstverlening door het coronavirus. Al onze dienstverlening blijft doorgaan.

16 mrt
klantenservice_klein.jpg