Shovel rijdt met afvalhout in de hal van de bio-energiecentrale om dit op de grote hoop met afvalhout te plaatsen

Afvalhout wordt hergebruikt in de bio-energiecentrale

In de bio-energiecentrale in Alkmaar wordt afvalhout verbrand dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden. Dit is geen gekapt of geïmporteerd hout. Bij het verbranden hiervan komt veel warmte vrij. Die warmte gebruiken we om elektriciteit op te wekken én om ons warmtenet in de regio Alkmaar mee te voeden.

Woensdag 20 november 2019

Afvalhout wordt energie

In de bio-energiecentrale wordt energie opgewekt met afvalhout. Het is sloophout uit de bouw en gebruikt hout dat al een leven heeft gehad, bijvoorbeeld als meubel of constructiemateriaal en wordt door inwoners zelf naar de afvalbrengstations gebracht. Dit type hout is veelal bewerkt met verf of ander chemisch materiaal en hiervan kunnen geen nieuwe producten worden gemaakt. Om dit goed te kunnen verwerken beschikt onze bio-energiecentrale over een uitgebreide rookgasreinigingsinstallatie. Deze installatie voldoet aan de strenge Nederlandse normen voor afvalverbrandingsinstallaties. De uitstoot van fijnstof is dan ook zeer laag en valt ruim onder de wettelijke norm.

Hoe werkt de bio-energiecentrale?

De installatie in Alkmaar is eigenlijk een grote “duurzame cv-ketel” voor woningen en bedrijven in de nabije regio en vervangt de fossiele (gas-) gestookte kleine cv-ketels. Hoe werkt het eigenlijk? Bij het verbranden van afvalhout komt veel warmte vrij. Met de warmte van de bio-energiecentrale maken we stoom. Deze stoom zetten we in een turbine om in elektriciteit. De warmte die overblijft na elektriciteitsopwekking voeden we via goed geïsoleerde leidingen in het warmtenet. Deze warmte zou zonder warmtenet anders verloren gaan. De opgewekte warmte bij de verbranding van niet-herbruikbaar afvalhout is volledig klimaatneutraal. Ons warmtenet is zelfs een van de duurzaamste warmtenetten van Nederland.

Nieuwe ontwikkeling: proefinstallatie die CO2 afvangt en aan tuinders levert

Een nieuwe ontwikkeling bij de bio-energiecentrale is het afvangen en hergebruiken van CO2 voor glastuinbouwbedrijven in de directe omgeving (pilot). HVC doet een proef en wint CO2 terug uit de rookgassen van de bio-energiecentrale die we vloeibaar maken en afleveren bij een aantal glastuinders in Heerhugowaard. Zij gebruiken deze vloeibare (biogene) CO2 om hun planten te laten groeien. Glastuinbouw ondernemers zetten hiermee een duurzame stap in hun bedrijfsvoering, omdat ze het gebruik van fossiel gas vermijden.

Gerelateerd nieuws

Groen, groener, groenst

Met een 9,8 staan we op een mooie derde plaats van groene energieleveranciers. Zo blijkt uit de duurzaamheidranking van 2019.

21 nov
Rij van zonnepanelen tegen een helling.