Shovel rijdt met afvalhout in de hal van de bio-energiecentrale om dit op de grote hoop met afvalhout te plaatsen

Afvalhout wordt hergebruikt in de bio-energiecentrale

In de bio-energiecentrale in Alkmaar wordt afvalhout verbrand dat niet meer hergebruikt of gerecycled kan worden. Dit is geen gekapt of geïmporteerd hout. Bij het verbranden hiervan komt veel warmte vrij. Die warmte gebruiken we om elektriciteit op te wekken én om ons warmtenet in de regio Alkmaar mee te voeden.

Afvalhout wordt energie

In de bio-energiecentrale wordt energie opgewekt met afvalhout. Het is sloophout uit de bouw en gebruikt hout dat al een leven heeft gehad, bijvoorbeeld als meubel of constructiemateriaal en wordt door inwoners zelf naar de afvalbrengstations gebracht. Dit type hout is veelal bewerkt met verf of ander chemisch materiaal en hiervan kunnen geen nieuwe producten worden gemaakt. Om dit goed te kunnen verwerken beschikt onze bio-energiecentrale over een uitgebreide rookgasreinigingsinstallatie. Deze installatie voldoet aan de strenge Nederlandse normen voor afvalverbrandingsinstallaties. De uitstoot van fijnstof is dan ook zeer laag en valt ruim onder de wettelijke norm.

Hoe werkt de bio-energiecentrale?

De installatie in Alkmaar is eigenlijk een grote “duurzame cv-ketel” voor woningen en bedrijven in de nabije regio en vervangt de fossiele (gas-) gestookte kleine cv-ketels. Hoe werkt het eigenlijk? Bij het verbranden van afvalhout komt veel warmte vrij. Met de warmte van de bio-energiecentrale maken we stoom. Deze stoom zetten we in een turbine om in elektriciteit. De warmte die overblijft na elektriciteitsopwekking voeden we via goed geïsoleerde leidingen in het warmtenet. Deze warmte zou zonder warmtenet anders verloren gaan. De opgewekte warmte bij de verbranding van niet-herbruikbaar afvalhout is volledig klimaatneutraal. Ons warmtenet is zelfs een van de duurzaamste warmtenetten van Nederland.

Nieuwe ontwikkeling: proefinstallatie die CO2 afvangt en aan tuinders levert

Een nieuwe ontwikkeling bij de bio-energiecentrale is het afvangen en hergebruiken van CO2 voor glastuinbouwbedrijven in de directe omgeving (pilot). HVC doet een proef en wint CO2 terug uit de rookgassen van de bio-energiecentrale die we vloeibaar maken en afleveren bij een aantal glastuinders in Heerhugowaard. Zij gebruiken deze vloeibare (biogene) CO2 om hun planten te laten groeien. Glastuinbouw ondernemers zetten hiermee een duurzame stap in hun bedrijfsvoering, omdat ze het gebruik van fossiel gas vermijden.

Gerelateerd nieuws

Mannen van KennemerWonen, CALorie, gemeente Castricum en HVC schudden elkaar de hand en houden een bord vast met de tekst Start haalbaarheidsonderzoek warmtenet Castricum
10 jul

Onderzoek haalbaarheid warmtenet Castricum van start

De gemeente Castricum gaat in samenwerking met HVC, KennemerWonen en CALorie onderzoeken of het mogelijk is om in de woonkern Castricum een collect

Link
Wethouder Rik van der Linden reikt de sleutel uit aan Corrie van Randwijk, bestuurder van De Merwelanden
20 jun

Overstap naar een aardgasvrij Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden

In stappen over op groene warmte door aansluiting op het warmtenet Dordrecht.

Link
Van links naar rechts: Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie HVC), Bob van der Hout (directeur Agri & Food Rabobank Alkmaar e.o.), Monique Stam (wethouder Economie en Duurzaamheid, gemeente Heerhugowaard), Marcel Numan (directeur-eigenaar NH Paprika en voorzitter Ondernemersvereniging Alton), Jaap Bond (gedeputeerde Landbouw en Economie, provincie Noord-Holland), Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord).  Zij houden allen een draaiknop vast.
04 okt

Paprikateler ‘NH Paprika’ al geheel klimaatakkoord proof

Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is op donderdag 10 januari 2019 officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC.

Link