Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie van HVC), Tanja de Jonge (wethouder gemeente Barendrecht) en Leo Stehouwer (Heemraad van het waterschap) met op de achtergrond de locatie voor het zonnepark op de rioolwaterzuivering van Barendrecht

Belangrijke stap naar een energieneutraal waterschap

De aanleg van vijf zonneparken op vijf rioolwaterzuiveringen van waterschap Hollandse Delta is gestart. De in totaal 17.000 zonnepanelen wekken vanaf oktober genoeg energie op om in de totale energiebehoeften van deze zuiveringen te voorzien. Een belangrijke stap in de energiedoelstelling van het waterschap om in 2030 energieneutraal te zijn.
 

Dinsdag 28 juli 2020

Samenwerken aan duurzaamheid

In 2017 tekenden het waterschap en duurzame energie- en grondstoffenbedrijf HVC een overeenkomst om samen duurzame energieopwekking op waterschaplocaties te realiseren met zonne-energie en windenergie. Het doel is om te werken aan een energieneutraal waterschap in de toekomst. Deze vijf zonneparken zijn de eerste concretisering van deze samenwerking.

WSHD is, net als 5 andere waterschappen en 44 gemeenten, aandeelhouder van HVC. Voor de waterschappen zorgt HVC voor het transport en de verwerking van het rioolwaterzuiveringsslib. De duurzame ambities gaan daarnaast verder. 

Arjan ten Elshof, directeur Duurzame Energie van HVC: “Samen met de waterschappen zetten we in op hergebruik van waardevolle grondstoffen uit het slib en verduurzaming. Onder andere door zon- en windprojecten te realiseren, zoals nu bij waterschap Hollandse Delta.”

Op de foto van links naar rechts: Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie van HVC), Tanja de Jonge (wethouder gemeente Barendrecht) en Leo Stehouwer (Heemraad van het waterschap) met op de achtergrond de locatie voor het zonnepark op de rioolwaterzuivering van Barendrecht.

Op de foto van links naar rechts: Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie van HVC), Tanja de Jonge (wethouder gemeente Barendrecht) en Leo Stehouwer (Heemraad van het waterschap) met op de achtergrond de locatie voor het zonnepark op de rioolwaterzuivering van Barendrecht

Gerelateerd nieuws