tekening van huizen en bedrijven. Daaronder de diverse grondlagen en leidingnetwerk om warm water die in de grond zit te vervoeren naar huizen en bedrijven om ze te voorzien van warmte

Co2-prestaties warmtenetten Alkmaar en Dordrecht 2017

We werken hard aan het verduurzamen van de warmtevoorziening in de regio Alkmaar en de regio Dordrecht. Met warmte van HVC hebben inwoners en bedrijven in de regio Alkmaar en de regio Dordrecht  8.477 ton CO2-uitstoot vermeden in 2017. Dit is vergelijkbaar met een jaarlijkse besparing van ongeveer 50.000 zonnepanelen. Ruim 12.192 woningequivalenten zijn aangesloten op een warmtenet van HVC en zijn daarmee aardgasvrij. De resultaten op het gebied van CO2-reductie en de warmte-activiteiten die daarvoor zorgen, zijn weergegeven in het CO2-prestatieverslag 2017. 

Vrijdag 26 oktober 2018

Prestatieverslag

Bekijk het CO2-prestatieverslag over de warmtenetten van HVC in regio’s Alkmaar en Dordrecht.

Aardgasvrij

Zonder aardgas toch verwarming in huis. Dat kan door huizen en andere gebouwen aan te sluiten op een warmtenet, dat water verwarmt met duurzame energie. Zoals een bio-energiecentrale, die warmte produceert door afvalhout te verbranden of een afvalenergiecentrale waar restafval wordt verwerkt. Gebouwen die daarop aangesloten zijn hebben geen aardgas meer nodig, maar worden nu duurzaam verwarmd. Elke aansluiting draagt direct bij aan een betere luchtkwaliteit in de wijk doordat er minder fijnstof in de lucht komt door minder gebruik van cv-ketels.

Warmtenet Dordrecht

Eind 2017 is het warmtenet in Dordrecht aangesloten op de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg. Dit levert voor 2018 een forse verduurzaming op. Op het warmtenet in Dordrecht worden vooralsnog veelal hoogbouw, nieuwbouw en grote gebouwen aangesloten. In samenwerking met  woningcorporaties Trivire en Woonbron wordt bij de vervanging van ketels van bestaande bouw of renovatiewerkzaamheden waar mogelijk gekozen voor een aansluiting op het warmtenet. Buiten Dordrecht is er in de Drechtsteden gestart in Sliedrecht. Daar ontstond, vanwege herbouw in de Staatsliedenbuurt, een kans om ook een warmtenet aan te leggen. In samenwerking met Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht zijn de eerste woningen aangesloten op een warmtenet. In 2017 is 3 km aan warmteleidingen aangelegd in de regio Dordrecht waardoor de totale lengte bijna 17 km is.

Warmtenet regio Alkmaar

In 2017 maakte HVC  wederom vele woningen en grote gebouwen zoals het nieuwe poppodium Victorie, appartementencomplex Zonkant en het zorgcentrum Nieuwpoort aardgasvrij, door ze aan te sluiten op het warmtenet van Alkmaar. Het warmtenet van Alkmaar wordt nog verder uitgebreid. In 2017 is 14 km warmteleidingen doorgetrokken richting het tuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. Daarmee is de totale lengte van het warmtenet nu bijna 34 km. Manager warmtelevering Robert Crabbendam is trots, maar kijkt al meteen hoe het verder moet met Nederland. ‘We willen het liefst een warmtenet in elk van de 46 HVC-gemeenten.’

Natuurlijke warmtebronnen

Om dat voor elkaar te krijgen ontwikkelt HVC niet alleen bestaande warmtenetten, maar onderzoekt ook samen met gemeenten waar nieuwe warmtenetten aangelegd kunnen worden. Crabbendam: ‘Vanzelfsprekend kijken we bij de nog aan te leggen warmtenetten vooral naar het gebruik van nieuwe duurzame bronnen, zoals warmte uit oppervlaktewater, aardwarmte en biomassa.’ Dat gebeurt inmiddels al, in Alkmaar, en ook Zaandam, Drechtsteden, Den Helder en IJmond.

Gerelateerd nieuws