Foto van een gaspit van een fornuis

de invloed van de gasprijzen op de warmtetarieven voor 2022

Hoe de stijgende gastarieven van invloed kunnen zijn op de warmtetarieven 2022? Dat leggen we graag aan je uit.

Dinsdag 19 oktober 2021

Zo zit het met de warmtetarieven voor 2022

Eén keer per jaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximale warmtetarieven vast. Dit doet zij namens de overheid. Die tarieven (vaste- en verbruikskosten) gelden dan van 1 januari tot en met 31 december. Tot en met het einde van 2021 veranderen de tarieven dus niet. 

Eind december vaststelling tarieven

Aan de hand van de gemiddelde gasprijzen bepaalt de ACM de maximale warmtetarieven. De gasprijzen zijn gestegen. Helaas is daardoor de kans groot dat de warmtarieven voor 2022 hoger uitvallen. Hoeveel hoger, dat weten wij nog niet.  Pas eind december stelt de ACM de nieuwe maximale warmtetarieven voor 2022  vast. Daardoor kunnen wij hierover nog geen duidelijkheid geven. Zodra dit wel kan, informeren wij je direct.

Warmte betaalbaar houden

Wij snappen heel goed dat jij als warmteklant bezorgd bent over de mogelijke stijging van de warmtetarieven per 1 januari 2022. Als publiek bedrijf zonder winstoogmerk willen wij de kosten voor warmte zo betaalbaar mogelijk houden voor onze klanten.

De stijgende energieprijzen hebben echter ook invloed op de kosten van warmteleveranciers. De belangrijkste invloeden voor HVC:

  • Wij krijgen minder subsidie voor onze duurzame bronnen.
  • Van alle door HVC geleverde warmte, wordt een klein deel met gas opgestookt. Dat is voor de piekmomenten in de winter, als het bovengemiddeld koud is. Of als back-up in het geval dat onze duurzame bron in onderhoud of in storing is.
  • Ook de prijzen voor elektriciteit zijn gestegen. Dit gebruiken we om de warmte vanuit onze centrale naar klanten te pompen. En op enkele plekken om de warmte te maken door middel van warmtepompen.

De ACM heeft daar recent een artikel over geschreven deze vind je via deze link

Veelgestelde vragen

Hoe worden de warmtetarieven vastgesteld?

In december stelt ACM de maximale warmtetarieven (verbruiks- en vaste kosten) voor het volgende jaar vast. Dit doet zij ieder jaar namens de overheid. De ACM bepaalt dan de maximale warmtetarieven  die een warmteleverancier in rekening mag brengen bij haar klanten. Deze berekent zij aan de hand van de in december geldende gastarieven. Zij bekijkt dan de 1 jaarcontracten van de 10 grootste gasleveranciers in Nederland. Aan de hand van het gemiddelde bepaalt de ACM het maximale warmtetarief in Gigajoule (Gj).

Warmtebedrijven kunnen ervoor kiezen om onder de maximale ACM-tarieven te gaan zitten met hun prijzen. HVC doet dit al jaren. Wij geven standaard 5% korting op de maximale verbruikskosten (Gigajoule). Daarnaast zijn ook onze vaste kosten in 2021 een stuk lager dan de maximale ACM-tarieven. Daarmee is HVC al jaren één van de goedkoopste warmteleveranciers van Nederland.

Wat betekent de hoge gasprijs voor de warmtetarieven?

De gastarieven zijn de afgelopen periode fors gestegen. Blijven de gastarieven zo hoog, dan heeft dit waarschijnlijk gevolgen voor de nieuwe maximale warmtetarieven. Mogelijk heeft het ook gevolgen ook voor de warmtetarieven die wij in 2022 hanteren. Dalen de gastarieven? Dan dalen ook de warmtetarieven.

Wij snappen heel goed dat onze warmteklanten bezorgd zijn over de mogelijke stijging van de warmtetarieven per 1 januari 2022. Als publiek bedrijf zonder winstoogmerk willen wij de kosten van de levering van warmte zo betaalbaar mogelijk houden voor onze klanten. Omdat de tarieven pas eind december 2021 door de ACM worden vastgesteld, kunnen wij hier op dit moment nog geen duidelijkheid over geven. Zodra dit wel kan, informeren wij onze klanten direct.

Gaat HVC de stijging van de gasprijs volgen?

Wij houden continu bij welke gevolgen de ontwikkeling van de energieprijzen heeft op onze kosten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten en de maximale warmtetarieven stellen wij onze nieuwe warmtetarieven vast.

Waarom wachten jullie op de ACM tot zij de maximale warmtetarieven hebben vastgesteld?

Wij weten nu niet welke warmtetarieven wij kunnen vaststellen. Als we nu onze warmtetarieven bepalen en de gasprijs daalt, dan kan het zijn dat onze warmtetarieven dan te hoog zijn. In dat geval zouden we niet aan de regels van de ACM voldoen. Warmteleveranciers mogen namelijk nooit hogere warmtetarieven rekenen aan haar klanten dan de maximale warmtetarieven van de ACM. 

Hoe lang blijft er nog een koppeling tussen de gas- en de warmtetarieven? 

Waarschijnlijk nog wel een aantal jaar. De koppeling tussen de gas- en warmtetarieven is namelijk vastgelegd in de Warmtewet. Op dit moment werkt de overheid aan een nieuwe Warmtewet. Daarin wordt deze koppeling (waarschijnlijk) losgelaten. HVC ondersteunt deze ontwikkeling van harte.

Is het verstandig om mijn termijnbedrag voor warmte nu te verhogen?

Ja, het is verstandig om jouw termijnbedrag alvast te verhogen. Hoeveel je moeten verhogen, daar kunnen wij je op dit moment niet over adviseren. De warmtetarieven voor 2022 worden pas eind december 2021 vastgesteld door de ACM. Als later blijkt dat je als warmteklant uiteindelijk toch teveel hebt betaald via je termijnbedrag, dan verrekenen we dit via de jaarnota.

Kan ik mijn warmtetarief voor een langere periode vastzetten?

Nee, dat kan niet. De maximale warmtetarieven voor de verbruikskosten en de vaste kosten stelt ACM ieder jaar eind december vast. HVC mag nooit meer vragen dan deze maximale warmtetarieven. Als deze maximale warmtetarieven fors dalen, dan dalen ook de HVC warmtetarieven. Wij kunnen daarom geen warmtecontracten aanbieden voor bijvoorbeeld drie jaar. 

Gerelateerd nieuws