Wethouder Floor Bal en HVC directeur Gertjan de Waard staan voor de elektrische inzamelwagen terwijl ze een groene bak vasthouden.

Eerste elektrische inzamelwagen Velsen

Het is een primeur in de afvalinzameling: een geluidsarm elektrisch voertuig zonder schadelijke uitstoot. Sinds een half jaar rijdt HVC in gemeente Velsen rond met een elektrisch inzamelvoertuig. Daarmee is Velsen is de eerste gemeente waar elektrisch wordt ingezameld. En dat bevalt uitstekend. Wethouder Floor Bal en directeur Gertjan de Waard hebben de wagen getest in IJmuiden.

Maandag 31 augustus 2020

belangrijke eerste stap

“Met afvalinzameling hebben we al belangrijke stappen gezet om tot zoveel mogelijk hergebruik te komen. Inwoners verwachten van ons dat wij hun afval zo duurzaam mogelijk inzamelen. Zelf vinden we het ook belangrijk om het hele proces van afval scheiden zo duurzaam mogelijk te maken. Een logische vervolgstap is om het wagenpark te verduurzamen. Daarom zijn we er ook trots op dat we deze wagen nu al een half jaar in Velsen hebben rondrijden”, zegt directeur Gertjan de Waard.

Elektrisch inzamelen in Velsen

De wethouder in Velsen is er ook blij mee. Wethouder Floor Bal: ““HVC is onze partner in afvalinzameling én in duurzaamheid. Ik vind het mooi hoe HVC, waarvan Velsen medeaandeelhouder is, verbrandingswarmte terug levert aan bewoners via warmtenetten. Deze elektrische inzamelwagen rijdt op energie die HVC zelf opwekt, weer een duurzame stap. Goed om te horen dat er bij HVC meer duurzame wagens zullen volgen.” 

Proeftuin

De voertuigen zijn onderdeel van een proeftuinproject dat ontwikkeld is door VDL, in samenwerking met HVC, ROVA, gemeente Rotterdam en Cure. Ook onderzoeksbureau TNO is betrokken, om de ervaringen van de koplopers te monitoren. Als het project succesvol is, ontwikkelt TNO een breed implementatieplan om meer partijen over te laten stappen op het elektrisch inzamelen van afval. “We hopen dat we met deze inzamelwagen de toon hebben gezet en dat veel inzamelaars en gemeenten binnenkort zullen volgen”, zegt Gertjan de Waard. De volgende stap die HVC neemt is om elektrische veegwagens aan te schaffen. “De elektrische zijlader is pas het begin”, besluit Gertjan de Waard.

Gerelateerd nieuws

Wijziging inzamelschema

Vanaf 9 november verandert voor een deel van de inwoners van verschillende gemeenten het inzamelschema van het huishoudelijk afval.

22 okt
Chauffeur zet de bakken recht voor de wagen. Op achtergrond zie je de wagen en daarachter een rij huizen.