In de huiskamer van de bewoners - van links naar rechts de heer en mevrouw Zayas, Nicole van Wijk van Woonwaard overhandigt bos bloemen aan bewoners, wethouder Monique Stam en Marco van Soerland van HVC. Fotografie door Rick Akkerman

Eerste woning aangesloten op warmtenet Heerhugowaard

Op dinsdag 29 oktober stonden we stil bij de aansluiting van de 1e woningen in de Rivierenwijk-Zuid in Heerhugowaard op ons warmtenet. We sluiten in die wijk nog 500 woningen van woningcorporatie Woonwaard aan. De 500 koopwoningen in de wijk kunnen ook aansluiten. Rivierenwijk-Zuid wordt één van de eerste grote wijken in Nederland die overgaat op duurzame warmte.

Woensdag 15 april 2020

Gasloze woningen

De warmte komt van onze bio-energiecentrale. Dit zorgt voor een CO2-reductie van 82 % ten opzichte van een reguliere cv-ketel. Het warmtenet is 2 jaar geleden aangelegd in Heerhugowaard. Het loopt vanaf HVC in Alkmaar, via Alkmaar-Noord en Langedijk naar de wijk. Om elke woning te voorzien van warmte leggen we warmteleidingen aan in de straten en vervolgens naar elke individuele woning. 

Samenwerking maakt project uniek

Samen met Woonwaard en de gemeente Heerhugowaard zijn de investeringsprogramma's in de woningen, de openbare ruimte en de aanleg van het warmtenet op elkaar afgestemd. Hierdoor ontstaat een algehele aanpak voor duurzaamheid, wijkkwaliteit en leefbaarheid. De eigenaren van de 500 koopwoningen in de wijk maken op termijn ook kans om aan te sluiten op het warmtenet. We onderzoeken nog samen met woningeigenaren hoe zij kunnen sluiten en op welke manier dat kan.

Elke partij was bereid om de eigen aanpak en planning bij te stellen voor het totaalresultaat. Deze samenwerking maakt het project bijzonder.

Wethouder duurzaamheid, Monique Stam:

Er waren in dit deel van de Rivierenwijk-Zuid al plannen voor herinrichting van de wijk. Door deze werkzaamheden te koppelen aan de aansluiting op het warmtenet beperken we de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk. En dat er nu in ieder geval minimaal 500 woningen van het gas af gaan, past prima in onze ambitie om Heerhugowaard in 2030 een energieneutrale gemeente te laten zijn. Natuurlijk hopen we dat dat ook veel particuliere eigenaren zullen meedoen.

Bestuurder Woonwaard, Nicole van Wijk:

De Rivierenwijk-Zuid is een van de eerste bestaande wijken in het land die wordt aangesloten op het warmtenet. Als corporatie vinden we het een maatschappelijk opgave om alle woningen af te sluiten van het gas. In de Rivierenwijk-Zuid waren de cv-ketels bovendien aan vervanging toe. Wij hebben dit eerder bij verschillende appartementengebouwen gedaan. Maar met de aansluiting van een buurt met eengezinswoningen is - ook landelijk -  nog niet zo veel ervaring. Aan onze huurders bieden we nog extra mogelijkheden voor de verduurzaming van hun woning, zodat ook hun energielasten omlaag kunnen.

manager warmtelevering bij HVC, Robert Crabbendam:

Het aansluiten van zo’n groot aantal bestaande huurwoningen is nog bijzonder in Nederland. Daarbij worden de huurders van Woonwaard compleet ontzorgd. Woonwaard zorgt voor de aansluiting van de binneninstallatie op de warmte-unit van HVC. Ook zorgt zij voor het overstappen op elektrisch koken. Bijkomend voordeel is dat huurders niet meer gaan betalen voor warmte, dan voor hun eerdere gasgestookte cv-ketel.
 

Gerelateerd nieuws