wethouder zaanstad en directeur HVC geven elkaar een elleboogje voor vuilnisauto

Gemeente Zaanstad blijft samenwerken met HVC

Woensdag 8 juli ondertekenden algemeen directeur HVC, Dion van Steensel en wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst voor Zaanstad.


 

Woensdag 8 juli 2020

Nieuwe overeenkomst

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en gladheidsbestrijding. Minder belastend voor het milieu, goede kwaliteitseisen en een overzichtelijk kostensysteem zijn enkele verbeteringen ten opzichte van de huidige overeenkomst. De overeenkomst is geldig voor de periode 2020 -2026 en gaat per terugwerkende kracht in op 1 januari 2020.

Milieuprestaties verbeteren

Algemeen directeur HVC, Dion van Steensel: “We zijn verheugd dat we de samenwerking met gemeente Zaanstad kunnen voortzetten en hernieuwde en verbeterde afspraken konden vastleggen in deze Dienstverleningsovereenkomst. We willen de milieuprestaties verbeteren en natuurlijk moeten we blijven kijken naar het beheersbaar houden van de kosten. Daar tegenover staat dat we de dienstverlening richting de inwoners van Zaanstad verbeteren en we dit ook gezamenlijk blijven monitoren.” 

Een goede basis

Wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers: "We zijn tevreden met de vernieuwde overeenkomst die we nu sluiten met HVC. Dit was geen makkelijke opgave omdat we enerzijds de service richting inwoners willen verbeteren en minder belastend zijn voor het milieu maar aan de andere kant de kosten laag moeten houden. We denken met deze overeenkomst een goede basis neergelegd te hebben waarin we rekening houden met al deze verschillende aspecten.”

Gerelateerd nieuws