tekening van huizen en bedrijven. Daaronder de diverse grondlagen en leidingnetwerk om warm water die in de grond zit te vervoeren naar huizen en bedrijven om ze te voorzien van warmte

goed omgaan met omgeving in gedragscode

Met het warme water dat we uit de aarde (aardwarmte) halen, kunnen we huizen en bedrijven verwarmen. Er komen steeds meer aardwarmtebronnen. Het is daarom belangrijk dat je op een goede manier met de omgeving omgaat. Hiervoor is nu een gedragscode afgesproken. HVC is een van de partijen die dit heeft ondertekend.

belangrijke mijlpaal

In de gedragscode staan richtlijnen hoe de aardwarmtesector moet omgaan met de omgeving van een aardwarmteproject. Het is belangrijk dat partijen zoals HVC bewoners en bedrijven in de omgeving van een aardwarmteproject betrekken bij de voorbereiding en uitvoering hiervan. Ook moeten zij de betreffende gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur- en milieuorganisaties meenemen bij de ontwikkeling van aardwarmteprojecten. De vereniging DAGO stelde de gedragscode op, samen met 25 andere organisaties waaronder HVC. Alle leden van DAGO (bedrijven die werken in de aardwarmtesector) ondertekenden de gedragscode. De komende tijd gaan zij aan de slag om deze uit te voeren.

ontwikkeling aardwarmte en HVC

HVC ontwikkelt ook een tweede aardwarmteproject bij Trias Westland. Vanuit Energie Transitie Partners zijn we bezig met de financiering van twee andere projecten in het Westland. We zijn in gesprek met de direct omwonenden over de plaats van het aardwarmteproject. Op deze wijze kunnen we hen betrekken bij de ontwikkeling van de aardwarmteprojecten. 

Gerelateerd nieuws

Mannen van KennemerWonen, CALorie, gemeente Castricum en HVC schudden elkaar de hand en houden een bord vast met de tekst Start haalbaarheidsonderzoek warmtenet Castricum
10 jul

Onderzoek haalbaarheid warmtenet Castricum van start

De gemeente Castricum gaat in samenwerking met HVC, KennemerWonen en CALorie onderzoeken of het mogelijk is om in de woonkern Castricum een collect

Link
Wethouder Rik van der Linden reikt de sleutel uit aan Corrie van Randwijk, bestuurder van De Merwelanden
20 jun

Overstap naar een aardgasvrij Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden

In stappen over op groene warmte door aansluiting op het warmtenet Dordrecht.

Link
Van links naar rechts: Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie HVC), Bob van der Hout (directeur Agri & Food Rabobank Alkmaar e.o.), Monique Stam (wethouder Economie en Duurzaamheid, gemeente Heerhugowaard), Marcel Numan (directeur-eigenaar NH Paprika en voorzitter Ondernemersvereniging Alton), Jaap Bond (gedeputeerde Landbouw en Economie, provincie Noord-Holland), Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord).  Zij houden allen een draaiknop vast.
04 okt

Paprikateler ‘NH Paprika’ al geheel klimaatakkoord proof

Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is op donderdag 10 januari 2019 officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC.

Link