Wethouder staat rechts van bak met oranje deksel. Links zit een man in een rolstoel. Naast hem staat een aangelijnde hond. Ze staan aan de voorkant van een woning.

Inwoners Zeewolde krijgen plasticbakken

Inwoner Erik Wallenburg was de eerste gelukkige. Wethouder Ewout Suithoff reikte hem op 28 oktober een plasticbak uit. Eind oktober ontvingen inwoners van Zeewolde een bak met oranje deksel voor plastic, blik en lege drinkpakken. De plasticbak wordt eens per 4 weken geleegd. Het restafval dat over blijft brengen inwoners nu naar een ondergrondse container voorzien van toegangscontrole.

Woensdag 11 december 2019

Zwerfafvalklep

Voor de invoering van deze manier van afval inzamelen, maakte inwoner Erik Wallenburg zich hard voor een zwerafvalklepje bij de ondergrondse containers voor restafval. De wethouder liet hem zien dat aan zijn verzoek gehoor is gegeven. Voortaan kan iedereen de opening van de zijkant van de container gebruiken voor het opruimen van zwerfafval.

Gerelateerd nieuws

Kijkdag afvalbrengstation Papendrecht

17 april: Kom kijken bij het nieuwe in Papendrecht. Het nieuwe afvalbrengstation bekijken en meteen zelf een elektrisch apparaat uit elkaar halen?

03 okt
190417opening_afvalbrengstation3368_0 (1).jpg

Laat ons je mening weten

Graag willen we weten hoe jij denkt over onze afvalinzameling. Met resultaten uit het onderzoek willen we onze dienstverlening verbeteren.

04 nov
HVC zonnepanelen