overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Leveranciers bedrijfsafval tevreden en enthousiast over HVC

We vroegen de leveranciers van bedrijfsafval of ze tevreden zijn over HVC. Dat zijn ze! 87% is (heel) tevreden. Daar zijn we blij mee! 

Dinsdag 13 april 2021

Samenwerking is een sterk punt, acceptatie kan beter

Onze leveranciers van bedrijfsafval waarderen met name het samenwerken, nakomen van afspraken, goede dienstverlening en heldere communicatie. Aandachtspunten zijn de wachttijden, afkeur van afval en het aanbieden van een alternatief bij storing.

Aanbevelen bij relatie

Wij vroegen onze leveranciers van bedrijfsafval of ze HVC zouden aanbevelen bij anderen. Een kwart zou HVC actief, dus zonder dat hiernaar gevraagd wordt, aanbevelen. Driekwart zou dat alleen doen als iemand daarna vraagt. Niemand raadt HVC af. Dat is hoog als je dat vergelijkt met het gemiddelde in de rest van de afvalsector waar 15% actief aanbeveelt, 64% passief aanbeveelt en 21% het betreffende afvalbedrijf zelfs afraadt.

Gerelateerd nieuws