Bestuurders van samenwerkende partijen ondertekenen intentieverklaring voor een warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht

Onderzoek naar warmtenet voor Hendrik-Ido-Ambacht

Samen met zorg- en woningcorporaties en de gemeente onderzoeken we of er een warmtenet kan worden aangelegd in Hendrik-Ido-Ambacht. Op maandag 28 oktober werd daarvoor een intentieverklaring getekend.

Woensdag 30 oktober 2019

Onderzoek naar duurzame bronnen

Samen met zorgorganisatie De Blije Borgh, woningcorporaties Rhiant, Trivire en Woonkracht10 en de gemeente, onderzoeken we de mogelijkheden voor de aanleg van een warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht. We bekijken onder andere welke duurzame bronnen we kunnen gebruiken voor het warmtenet. Denk aan bronnen zoals ‘aardwarmte’ of ‘energie uit oppervlaktewater’. Het warmtenet moet straks woningen, bedrijven en het kraanwater verwarmen. Afgesproken is dat het woongenot, de veiligheid en leveringszekerheid in ieder geval hetzelfde blijft. Eind 2020 is het onderzoek afgerond.

Wethouder Ralph Lafleur

"Deze samenwerking is belangrijk om de woningen en gebouwen van Hendrik-Ido-Ambacht aardgasvrij te maken. Wij zien dit als de start voor de aanleg van een groter warmtenet tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, waarbij er voor woningeigenaren ook mogelijkheden ontstaan om aan te sluiten."

Lagere energierekening

Het belangrijkste doel van de woningcorporaties in Nederland is het duurzaam maken van woningen en gebouwen. Rhiant, Woonkracht10 en Trivire kijken daarbij naar de huurkosten én de totale woonlasten. Door de woningen duurzamer te maken dalen de energielasten en blijven de totale woonlasten betaalbaar. Daarnaast levert een duurzamere woning ook meer woongenot op.

Terugdringen CO2-uitstoot

In 2050 wil Nederland 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Veel provincies en gemeenten zijn daarom bezig met allerlei duurzaamheidsmaatregelen. Zo ook de regio Drechtsteden. Begin 2018 tekenden gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, woningcorporaties Rhiant, Trivire, Woonkracht10, HVC en een twintigtal andere partijen de samenwerkingsovereenkomst ‘Drechtsteden Energieneutraal 2050’. Een belangrijk doel hierin is om de woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. Begin 2019 presenteerde de regio Drechtsteden de ‘Transitievisie Warmte 1.0’. Een warmtenet lijkt hierin de beste en meest haalbare oplossing voor het aardgasvrij maken van woningen.

Gerelateerd nieuws