stadskantoor Alkmaar

Stadskantoor Alkmaar duurzaam verwarmd

Gemeente Alkmaar stimuleert het verduurzamen van bestaande woningen en gebouwen. Vanaf november 2019 is het Stadskantoor Alkmaar verwarmd door onze duurzame warmte. Er wordt dus geen aardgas meer gebruikt, de warmte is nu volledig groen. 

Op weg naar aardgas vrij

Alle woningen en gebouwen moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is een hele opgave. Het betekent dat er gemiddeld 1600 woningen per jaar aangesloten moeten worden op een alternatieve manier van (water)verwarming en koken. In de regio Alkmaar ligt het warmtenet. Dit ondergrondse netwerk bestaat uit goed geïsoleerde leidingen waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water, afkomstig van onze bio-energiecentrale, wordt gebruikt om woningen en gebouwen in de directe omgeving te verwarmen en warm-tapwater te leveren. In de regio Alkmaar zijn er al diverse straten, wijken en bedrijven aangesloten op het warmtenet van Alkmaar. Gebouwen en woningen die via het warmtenet energie krijgen, stoten tot 95% minder CO2 uit dan door aardgas verwarmde woningen.
 

Bestaande woningen en gebouwen verduurzamen

De geleverde warmte volledig groen. Wethouder duurzaamheid Christian Braak en Arjan ten Elshof, directeur HVC, hebben hiervoor samen de knop naar het warmtenet omgezet. 


 “De aansluiting van het Stadskantoor op het warmtenet is een mijlpaal. Dit is het eerste gemeentepand dat aangesloten wordt. Samen met de inwoners en ondernemers gaan wij aan de slag met de verduurzaming van bestaande panden in onze gemeente.” Aldus Wethouder Braak.

De komende jaren helpt de gemeente de inwoners en ondernemers op weg. De gemeente zorgt dat informatie over verduurzaming duidelijk en goed te vinden is. Door samenwerking met verduurzamingsexperts worden de stappen behapbaar. Wonen in een verduurzaamde woning bespaart energie en verhoogt het comfort. 

Flinke stappen

De aansluiting op het warmtenet van het Stadskantoor in Alkmaar draagt in belangrijke mate bij aan het verduurzamen van de stad. Jaarlijks is er hierdoor ongeveer 320 ton CO2-uitstoot minder. Dat staat gelijk aan de opbrengst van ruim 2000 zonnepanelen. Arjan ten Elshof, directeur HVC: “Daarmee is het Stadskantoor een prachtig voorbeeld van de verduurzaming in de binnenstad van Alkmaar. Als we naast woningen ook meer gebouwen in de binnenstad kunnen aansluiten op het warmtenet, dan maken we flinke stappen met het aardgasvrij maken. We bieden eigenaren van kantoren en bedrijven dan ook de mogelijkheid om installaties te bezoeken, zodat zij kennis kunnen maken met de voordelen van warmte.”

De komende jaren worden er meer woningen en panden aangesloten op het warmtenet. Per wijk wordt hier een plan voor opgesteld.

Gerelateerd nieuws

Mannen van KennemerWonen, CALorie, gemeente Castricum en HVC schudden elkaar de hand en houden een bord vast met de tekst Start haalbaarheidsonderzoek warmtenet Castricum
10 jul

Onderzoek haalbaarheid warmtenet Castricum van start

De gemeente Castricum gaat in samenwerking met HVC, KennemerWonen en CALorie onderzoeken of het mogelijk is om in de woonkern Castricum een collect

Link
Wethouder Rik van der Linden reikt de sleutel uit aan Corrie van Randwijk, bestuurder van De Merwelanden
20 jun

Overstap naar een aardgasvrij Woon- en Zorgcentrum De Merwelanden

In stappen over op groene warmte door aansluiting op het warmtenet Dordrecht.

Link
Van links naar rechts: Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie HVC), Bob van der Hout (directeur Agri & Food Rabobank Alkmaar e.o.), Monique Stam (wethouder Economie en Duurzaamheid, gemeente Heerhugowaard), Marcel Numan (directeur-eigenaar NH Paprika en voorzitter Ondernemersvereniging Alton), Jaap Bond (gedeputeerde Landbouw en Economie, provincie Noord-Holland), Thijs Pennink (directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord).  Zij houden allen een draaiknop vast.
04 okt

Paprikateler ‘NH Paprika’ al geheel klimaatakkoord proof

Glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard is op donderdag 10 januari 2019 officieel aangesloten op het warmtenet van afval- en energiebedrijf HVC.

Link