zes warmtebuizen met een rode kop liggen op een bouwterrein. Deze buizen zijn gebogen. De buizen worden gebruikt om het warmtenet aan te leggen. Hierdoor stroomt na de aanleg warm water.

Waarom aanleg tweede warmtenet Westland voorspoedig verloopt

‘Als je vanaf het begin er veel energie insteekt om alle betrokkenen mee te nemen in je plannen, dan kun je bij de uitvoering, sneller en kundig opereren.’ Projectmanager Ruben Bliek van HVC startte april dit jaar aan de voorbereidingen voor het tweede warmtenet voor tuinders in gemeente Westland. Nadat de financiering rond was en alle vergunningen binnen waren, zijn de aanlegwerkzaamheden in september gestart. Zo snel kan het gaan.

Dinsdag 5 november 2019

Aardwarmtebron

Even terug in de tijd. Trias Westland (Flora Holland, HVC en Capturam) boorden naar een aardwarmtebron. In eerste instantie naar 4 km, maar op 2,3 km bleek een geschikte warmtebron te zijn. Hierop zijn toen 26 tuinders aangesloten, maar er waren meer tuinders die duurzame warmte wilden. Reden genoeg om een twee warmtenet aan te leggen.

Creatief denken

‘Uniek is dat we werken met een bouwconstructieteam waarin we alle uitvoeringstechnische zaken optimaliseren. We leggen het warmtenet aan binnen de bestaande infrastructuur; iedere vierkante meter is vol gebouwd met kassen en privéterreinen. Dit is een logistieke uitdaging omdat we op een geschikte plek ons materieel moeten opslaan en vrachtwagens af en aan rijden. Dat vraagt veel afstemming in verband met veiligheid en bereikbaarheid. Daarnaast is lang niet altijd bekend is wat er onder de grond ligt aan leidingen en kabels. Dat maakt dat we creatief en out of the box moeten denken’, aldus Ruben.

nieuwe technieken

Voor het eerste warmtenet is 27 km aan leidingen aangelegd, bij de tweede gaat het om ongeveer 20 kilometer. ‘De omgeving bepaalt of het makkelijk of moeilijk is een warmtenet aan te leggen. Het komt voor dat je een rechte leiding plant, maar toch een obstakel tegenkomt. De afgelopen maanden hebben we nieuwe technieken ontwikkeld. Hierbij kunnen we zelf de buizen buigen om het obstakel heen. Dit voorkomt stilstand in de aanleg. Deze techniek hebben we in de praktijk al een paar keer succesvol toegepast’, vertelt Ruben.

unieke boringen

‘Vanaf week 45 t/m 48 doen we twee boringen van 600 meter, voor HVC is dit bijzonder en een echte uitdaging. We hebben veel ruimte nodig voor het samenstellen van de strengen en het uitleggen van de lengte van de boring. Ook hebben we veel materieel nodig om de buizen met de juiste intredehoek het boorgat in te krijgen. De aanleg van het tweede net verloopt tot nu toe heel voorspoedig. Dat komt vooral doordat we vanaf het begin alle betrokkenen meenamen in de plannen en het toepassen van nieuwe technieken,’ besluit Ruben. ‘Uiteindelijk is ons doel om een warmterotonde in het Westland aan te leggen om de hele gemeente van duurzame warmte te voorzien. Ik kijk daar nu al naar uit.’ 

Gerelateerd nieuws