Las werkzaamheden bij de aanleg van het warmtenet

Werk door derden

Bedrijven die op ons terrein werken moeten zich aan onze regels op kwaliteits-, arbo- en milieugebied houden.

 

Voorwaarden

Je bent verplicht om:

  •     VCA-gecertificeerd te zijn
  •     Persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen 


instructiefilm voor veilig werken

Voordat je bij ons aan de slag gaat, willen we dat je onze veiligheidsfilm bekijkt en onze veiligheidsregels leest.