foto van de binnenkant van de sorteer installatie, met verschillende loopbanden en afvalstromen.

Afvalsorteerinstallatie

We willen zo veel mogelijk grondstoffen uit het afval halen. Dit doen we onder andere met een afvalsorteerinstallatie in Alkmaar

Nascheiding van afval

We verwerken in de installatie afval van particulieren, bedrijven en gemeenten. De afvalsorteerinstallatie is geschikt voor de verwerking van bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en sorteerbaar bedrijfsafval. Met deze installatie kunnen we 70% van het afval scheiden in aparte stromen. Deze gaan vervolgens naar andere verwerkers voor recycling. De overige 30% gaat naar de afvalenergiecentrale voor energieopwekking.

Gerelateerde projecten

Kunststofsorteerinstallatie

Samen voor een mooie en schone wereld, dat is wat we willen. Een wereld waarin we geen afval hebben, maar grondstoffen voor nieuwe producten.

Houtrecylingsinstallatie
Foto van blik afval dat gescheide is van het plastic en de drinkpakken

Terugwinning en recycling van fosfaat

Samen met SNB nemen we deel aan een Europees project Phos4forYou (P4Y). Het doel is om fosfaat in afvalwater en de slibketen terug te winnen en te

Houtrecylingsinstallatie
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht