foto van de binnenkant van de sorteer installatie, met verschillende loopbanden en afvalstromen.

Afvalsorteerinstallatie

We willen zo veel mogelijk grondstoffen uit het afval halen. Dit doen we onder andere met een afvalsorteerinstallatie in Alkmaar

Nascheiding van afval

We verwerken in de installatie afval van particulieren, bedrijven en gemeenten. De afvalsorteerinstallatie is geschikt voor de verwerking van bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en sorteerbaar bedrijfsafval. Met deze installatie kunnen we 70% van het afval scheiden in aparte stromen. Deze gaan vervolgens naar andere verwerkers voor recycling. De overige 30% gaat naar de afvalenergiecentrale voor energieopwekking.

Gerelateerde projecten

Bodemaswasinstallatie

Op ons terrein in Alkmaar staat een bodemaswasinstallatie. Deze installatie maakt het mogelijk om bodemas te hergebruiken.

Bodemaswasinstallatie
foto van de afbeelding bodemaswasinstallatie

Terugwinning en recycling van fosfaat

Samen met SNB nemen we deel aan een Europees project Phos4forYou (P4Y). Het doel is om fosfaat in afvalwater en de slibketen terug te winnen en te

Bodemaswasinstallatie
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht

Houtrecylingsinstallatie

Onze houtrecyclinginstallatie in Alkmaar verwerkt afvalhout dat je niet mee kunt recyclen tot houtsnippers.

Bodemaswasinstallatie
medewerker van HVC raapt met zijn handen houtsnippers op.