medewerker van HVC raapt met zijn handen houtsnippers op.

Houtrecylingsinstallatie

Onze houtrecyclinginstallatie in Alkmaar verwerkt afvalhout dat je niet mee kunt recyclen tot houtsnippers. B-hout (bouw- en sloophout en afval van de houtverwerkende industrie) werd vroeger als afval gezien. 

Van afvalhout naar energie

B-hout werd vroeger als afval gezien. Tegenwoordig bewerken we niet-recyclebaar afvalhout tot brandstof voor bio-energiecentrales. De 142 meter lange installatie heeft een verwerkingscapaciteit van maar liefst 70.000 kilogram per uur. De houtsnippers uit de houtrecyclinginstallatie verbranden we in onze bio-energiecentrale, dat daarmee groene stroom opwekt.

Gerelateerde projecten

Bodemaswasinstallatie

Op ons terrein in Alkmaar staat een bodemaswasinstallatie. Deze installatie maakt het mogelijk om bodemas te hergebruiken.

Bodemaswasinstallatie
foto van de afbeelding bodemaswasinstallatie

Terugwinning en recycling van fosfaat

Samen met SNB nemen we deel aan een Europees project Phos4forYou (P4Y). Het doel is om fosfaat in afvalwater en de slibketen terug te winnen en te

Bodemaswasinstallatie
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht