""

Terugwinning en recycling van fosfaat

Samen met SNB nemen we deel aan een Europees project Phos4forYou (P4Y). Het doel is om fosfaat in afvalwater en de slibketen terug te winnen en te recyclen. 

Uitwisseling kennis en ervaring

Uit rioolzuiveringsslib is veel fosfaat terug te winnen. Via de landbouw en voedselketen komt fosfaat in het oppervlakte- en afvalwater terecht. Rioolwaterzuiveringen verwijderen fosfaat voor een groot deel uit het water, zodat het in het zuiveringsslib komt. Dit fosfaat kan uit het slib en, beter nog, uit vliegas worden teruggewonnen. Samen met SNB monitoren wij uitgebreid de kwaliteit van de geproduceerde vliegas uit slibverwerking en toetsen dit aan de eisen van de toekomstige afnemer EcoPhos. Binnen het project P4Y worden verschillende fosfaat-recovery technologieën gedemonstreerd, en wordt gekeken naar de hele fosfaat-waardeketen van terugwinning naar verwerker tot eindgebruiker.

Afhankelijkheid van import van fosfaat verkleinen

Fosfaaterts is schaars. De EU is voor meer dan 90% afhankelijk van fosforimport. De lange termijndoelstelling van P4Y is het garanderen van de voedsel- en veevoederveiligheid in Europa door de afhankelijkheid van de EU van geïmporteerde fosfaaterts te verminderen. Dit internationale project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese subsidieregeling INTERREG North-West Europe, die duurzame innovatie stimuleert. Het Duitse waterschap Lippe Verband voert de projectleiding uit. Het project is in 2017 gestart en heeft een looptijd van vier jaar. Partners in het project zijn: Lippe Verband, Universiteit Gent, Ecophos, Irstea, Cork Institute of Technology, Glasgow Caledonian University, Veolia Environnement, Emschergenossenschaft, NV HVC, SNB, Scottish Water, Liège Université.

Noodzaak van terugwinning

Fosfaat is een van de belangrijkste grondstoffen voor mensen, dieren en planten. Fosfaat is een grondstof die opraakt. Hoewel het dus een eindige hulpbron op aarde is, wordt fosfaat grotendeels verspild. De EU heeft dit in 2014 erkend door fosfaaterts toe te voegen aan haar lijst van kritieke grondstoffen.

Gerelateerde projecten

Bodemaswasinstallatie

Op ons terrein in Alkmaar staat een bodemaswasinstallatie. Deze installatie maakt het mogelijk om bodemas te hergebruiken.

Terugwinning en recycling van fosfaat
foto van de afbeelding bodemaswasinstallatie

Houtrecylingsinstallatie

Onze houtrecyclinginstallatie in Alkmaar verwerkt afvalhout dat je niet mee kunt recyclen tot houtsnippers.

Houtrecylingsinstallatie
medewerker van HVC raapt met zijn handen houtsnippers op.