overzichtsfoto van rioolwaterzuivering met op de achtergrond de slibverbrandingsinstallatie

Waarom terugwinning van fosfaat zo belangrijk is

We verbranden nu het rioolslib, maar daar willen we meer grondstoffen, zoals fosfaat uit terugwinnen omdat fosfaat een eindige grondstof is.

Waarom fosfaat zo belangrijk is

Fosfaat is een van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van voedsel. Zowel mensen, dieren als planten hebben fosfaat nodig om te kunnen leven. Mensen en dieren krijgen fosfaat binnen via voedsel. Planten betrekken fosfaat uit de bodem. Fosfaatverbindingen spelen een belangrijke rol in het DNA van mensen en in de energievoorziening van mensen, dieren en planten.

Fosfaatboekhouding door boeren

Omdat fosfaat zo belangrijk is in de voedselketen, gebruiken boeren veel fosfaat als meststof. Het teveel aan fosfaat komt uiteindelijk in het riool terecht. En uiteindelijk bij de rioolwaterzuivering. Omdat er ook veel fosfaat uit kunstmest vanuit de bodem uitspoelt naar het oppervlaktewater gaan bepaalde soorten, zoals algen woekeren. Daarom moeten boeren hun fosfaatboekhouding bijhouden.

Fosfaatbalans

De fosfaatbalans in Nederland is niet in evenwicht: we voeren meer in dan dat we kwijtraken. Dat is zonde. We kunnen veel efficiënter doen als we het fosfaat uit het zuiveringsslib kunnen hergebruiken in plaats van telkens nieuw fosfaat in te voeren. En wat is er dan mooier dan het fosfaat uit de as van onze zuiveringsslib te gebruiken!

Fosfaatfabriek

Verbrandingsas uit de oven van de slibverbranding bestaat voor 28 procent uit fosfaat. We streven ernaar om in 2021 een fosfaatfabriek in bedrijf te hebben die het fosfaat uit de as van het slib kan terugwinnen.

project Phos4You

Samen met SNB nemen we deel aan een Europees project Phos4forYou (P4Y) om mogelijkheden voor de terugwinning en recycling van fosfaat in de afvalwater en slibketen te onderzoeken. In het project werken bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden van Noordwest-Europese landen samen om kennis en ervaring op dit gebied op te doen.

Deel dit op ...

Gerelateerde tips en weetjes

9 tips van Inge om afval te voorkomen

Afval, we hebben er dagelijks mee te maken. Het goed scheiden is belangrijk omdat je er zo voor zorgt dat er nieuwe producten van worden gemaakt.

15 nov
Inge zit op de vloer tegen de muur.In haar rechterhand en op haar schoot liggen katoenen zakken. Op de grond links ligt een ecoegg en voor haar liggen watjes en potjes