4 kinderen kijken vanaf een balustrade op het afvalbrengstation naar containers

Over afval & energie

Wij zijn bekend van afvalinzameling en recycling, maar doen meer! Zo produceren en leveren wij duurzame energie. Warmte, elektriciteit en groen gas halen wij uit biomassa, zon, wind en gft. Zo werken we samen aan een duurzaam Nederland. Hoe wij dat doen? Vind het op deze pagina.

Wijzer worden over aardgasvrij wonen?

Lees het meest complete e-book, het ‘van gas los’ starterspakket. Hierin vind je alle informatie, gouden tips en slimme stappen om aardgasvrij te wonen handig bij elkaar.

Download het gratis e-book
E-book