Onze groene projecten

We zien een toekomst waarin we energie schoon opwekken en grondstoffen hergebruiken.

Projectenlijst
Projectenkaart
Filter
Aantal projecten: 37
Reset filters

Windmolen Middelharnis

Deze windmolen in Middelharnis wekt jaarlijks groene energie op voor zo’n 400 huishoudens. Dit levert een CO2-reductie op van ongeveer 700 ton.

Windmolen Boekel in Alkmaar
Windmolen in Middelharnis

Afvalenergiecentrale Alkmaar

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in onze afvalenergiecentrales in Alkmaar en Dordrecht.

Stoomkoppeling tussen HVC en Chemours
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Alkmaar

Afvalsorteerinstallatie

We willen zo veel mogelijk grondstoffen uit het afval halen. Dit doen we onder andere met een afvalsorteerinstallatie in Alkmaar

Puinrecyclingsinstallatie
foto van de binnenkant van de sorteer installatie, met verschillende loopbanden en afvalstromen.

Zonnepark Boekelermeer Alkmaar

Op de hellingen van de voormalige stortplaats op het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar liggen ruim 8.000 zonnepanelen.
Zonnepark Boekelermeer Alkmaar
Rij van zonnepanelen tegen een helling.

Zonnepark Crayestein Dordrecht

Zo’n 12.000 zonnepanelen op de voormalige stortplaats Crayestein bij het terrein van HVC leveren jaarlijks groene energie voor ruim 1.000 huishoude

Zon op boerderijdaken
afbeelding van zonnepanelen op de voormalige vuilstortplaats Crayestein

Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar dienst als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de nabije omgeving.

Bio-energiecentrale
fot van de bio-energiecentrale in Alkmaar
Close