Onze groene projecten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze groene projecten.

Projectenlijst
Projectenkaart
Filter
Aantal projecten: 37
Reset filters

Afvalenergiecentrale Alkmaar

Restafval dat je niet meer kunt recyclen, verbranden wij in onze afvalenergiecentrales in Alkmaar en Dordrecht.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Alkmaar

Composteerinstallatie Middenmeer

Al het gft en etensresten dat wij inzamelen verwerken we tot compost. In Middenmeer vergisten wij eerst het gft en etensresten tot groen gas.

Composteerinstallatie Purmerend
foto van medewerker die tussen de 2 vergistingsinstallaties doorloopt

Zonnepark Crayestein Dordrecht

Zo’n 12.000 zonnepanelen op de voormalige stortplaats Crayestein bij het terrein van HVC leveren jaarlijks groene energie voor ruim 1.100 huishoude

Zonnepark Zuyderzon Almere
afbeelding van zonnepanelen op de voormalige vuilstortplaats Crayestein

Zonnepark Boekelermeer Alkmaar

Op de hellingen van de voormalige stortplaats op het bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar liggen ruim 8.000 zonnepanelen.
Zonnepark Zuyderzon Almere
Rij van zonnepanelen tegen een helling.

Bio-energiecentrale

De bio-energiecentrale in Alkmaar dient als een grote ‘duurzame cv-ketel’ voor woningen en bedrijven in de nabije omgeving.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
fot van de bio-energiecentrale in Alkmaar

Afvalsorteerinstallatie

We willen zo veel mogelijk grondstoffen uit het afval halen. Dit doen we onder andere met een afvalsorteerinstallatie in Alkmaar

Terugwinning en recycling van fosfaat
foto van de binnenkant van de sorteer installatie, met verschillende loopbanden en afvalstromen.

Slibverbrandings- installatie

In Dordrecht hebben we een slibverbrandingsinstallatie. Hier verbranden we het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Afvalenergiecentrale Dordrecht
overzichtsfoto van de afvalenergiecentrale in Dordrecht
Close