Start boring Trias Westland_Carel Kramer

Start tweede aardwarmteproject Trias Westland

De reis naar warm water op 2,3 kilometer diepte startte vandaag met de boring naar de tweede aardwarmtebron. Dankzij de uitbreiding van Trias Westland kan nog eens 100 hectare van 30 glastuinbouwondernemers, duurzaam worden verwarmd. Ook 345 woningen in de wijk Liermolen worden straks verwarmd via deze aardwarmtebron. Het gebruik van aardwarmte leidt tot fors minder CO2-uitstoot. 

Vrijdag 12 juni 2020

hoe dieper, hoe warmte het water

In de Westlandse bodem is volop duurzame energie te vinden. De aardbodem bevat natuurlijke waterhoudende grondlagen; hoe dieper, hoe warmer het water in de aarde is. Het hete water wordt opgepompt en met een warmtewisselaar overgedragen aan het warmtenet. Van hieruit kan het water naar de glastuinbouwbedrijven en woningen in wijk Liermolen verspreid worden. Na gebruik gaat het afgekoelde water weer terug de aarde in. De aardkern warmt het water dan weer op.

Groeien naar 56 deelnemers

De boring vindt plaats aan de Lange Broekweg in Naaldwijk ter hoogte van de Zandheullaan. Het is de tweede aardwarmtebron van Trias Westland. De aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die bij de eerste boring niet mee konden doen, krijgen dankzij de uitbreiding (Trias Westland 2) straks ook toegang tot duurzame warmte. Nog eens 30 Westlandse glastuinbouwbedrijven verwarmen straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier dankzij Trias Westland 2. Daarnaast worden Royal Flora Holland en 345 nieuwbouwwoningen in Liermolen aangesloten op duurzame warmte van Trias Westland.

Werkzaamheden gestart

De werkzaamheden op de boorlocatie zijn inmiddels gestart. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De boringen naar de Onder-Krijt aardlaag duren naar verwachting ongeveer 2 maanden. Onderdeel daarvan is het testen van de bron en hoeveel warmte er kan worden opgehaald.

start boring Trias Westland 2: werknemer in beeld_Carel Kramer
Close
start boring Trias Westland 2: werknemer in beeld_Carel Kramer

Krachtige samenwerking

Trias Westland is een project van en voor de glastuinbouwondernemers. Via een eigen bedrijf werken zij samen met elkaar én met grote regionale partijen om op een duurzame energievoorziening over te kunnen stappen.

Warmtenet in het Westland

Het warmtenet van Trias Westland wordt het komende jaar verder uitgebreid om de nieuwe aansluitingen mogelijk te maken. Een groot deel van dit net wordt daarnaast onderdeel van WarmteSysteem Westland, een regionaal gepland warmtenet in het Westland.

 
Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers. Deze partners hechten groot belang aan duurzaamheid en zien aardwarmte als een belangrijk alternatief voor aardgas.

Fotografie door: Carel Kramer