Vrouw bereid eten in een pan op gaspit

Veelgestelde vragen over stijgende energieprijzen

De warmtetarieven 2022 zijn bekend. Hier vind je alle veelgestelde vragen over de stijgende energieprijzen. 

Veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

Dat heeft te maken met de algemeen stijgende energieprijzen in Nederland. Deze hebben invloed op onze kosten om o.a. warmte te maken:

  • Wij krijgen minder subsidie voor onze duurzame bronnen. Denk aan de bio-energiecentrale in Alkmaar of de afval- en energiecentrale in Dordrecht.
  • De prijzen voor elektriciteit zijn gestegen. We gebruiken elektriciteit om de warmte vanuit onze warmtebronnen naar de klanten te pompen. En op enkele plekken om warmte te maken via warmtepompen.
  • Van alle door HVC geleverde warmte wordt een klein deel met aardgas geproduceerd. Dat is voor de piekmomenten in de winter (als het bovengemiddeld koud is) of als back-up in het geval dat een van onze duurzame bronnen in onderhoud of in storing is.

Over de stijgende warmtetarieven heeft de ACM recent een artikel geschreven

Door de stijgende kosten zijn wij genoodzaakt om onze warmtetarieven te verhogen. Overigens worden de rendementen van warmtebedrijven gecontroleerd en gerapporteerd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Als het rendement te hoog wordt, dan moeten de tarieven verlaagd worden. In 2019 en 2020 is het rendement van alle warmtebedrijven gedaald.

Lees meer in het artikel van Autoriteit Consument & Markt over de daling van het rendement van warmtebedrijven in 2019 en 2020.
 

Selecteer voor antwoord

Alle warmte klanten in Nederland krijgen een compensatie vanuit de overheid van 265 euro. Daarnaast krijgen de laagste inkomens via hun gemeente nog eens 200 euro extra compensatie.

 

Let wel op: de 265 euro voor warmte wordt verrekend op de stroomnota. Dit wordt gedaan omdat ieder huishouden wel stroom gebruikt, maar niet ieder huishouden dezelfde warmtevoorziening heeft (gas, warmte of andere warmtebron). Die compensatie staat nu ook al op jouw nota, onder de noemer ‘Vermindering energiebelasting / heffingskorting’. In 2021 was het bedrag voor compensatie bijna 560 euro. In 2022 wordt dit verhoogd met 265 euro (ter compensatie van de warmtekostenstijging) tot 825 euro.

Selecteer voor antwoord

Iedere Gigajoule die u niet gebruikt, hoeft u ook niet te betalen. Zuinig omgaan met uw energieverbruik kan u dus veel geld besparen.

Handige energiebespaartips op verwarming staan op de website van Milieu Centraal.

Selecteer voor antwoord

Waarschijnlijk nog wel een aantal jaar. De koppeling tussen de gas- en warmtetarieven is namelijk vastgelegd in de Warmtewet. Op dit moment werkt de overheid aan een nieuwe Warmtewet. Daarin wordt deze koppeling (waarschijnlijk) losgelaten. Wij ondersteunen deze ontwikkeling van harte.

Selecteer voor antwoord

Het is een uitzonderlijke situatie dat de energieprijzen zo hoog zijn. Helaas kunnen wij niet voorspellen wanneer deze weer gaan dalen. Het tarief voor warmte geldt van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Mochten de energietarieven nog verder stijgen dan krijgt u in 2022 niet te maken met verder stijgende warmtetarieven.

Selecteer voor antwoord

Nee, de tarieven voor warmte gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en stijgen of dalen dit jaar niet meer.

Selecteer voor antwoord

Op dit moment hoef je jouw termijnbedrag niet te verhogen.

De komende weken krijgen alle klanten een voorstel voor een nieuw termijnbedrag. Dit voorgestelde termijnbedrag zorgt ervoor dat je (bij een vergelijkbaar verbruik als in 2021) niet ineens verrast wordt met een hoge bijbetaling op jouw jaarnota. Als je jouw huidige termijnbedrag toch wil behouden, dan kun je het nieuwe termijnbedrag verlagen in de ‘Mijn HVC’.

 

Selecteer voor antwoord

Nee, dit kan niet. De maximale warmtetarieven worden ieder jaar per eind december vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de verbruikskosten en de vaste kosten. Wij mogen nooit meer vragen dan deze maximale warmtetarieven. Als deze maximale warmtetarieven fors dalen, dan dalen ook de HVC warmtetarieven. Wij bieden daarom geen contracten aan voor bijvoorbeeld drie jaar.

 

Klantenservice

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

contact met de klantenservice