Vrouw bereid eten in een pan op gaspit

Veelgestelde vragen over stijgende energieprijzen

Hier vind je alle veelgestelde vragen over de stijgende energieprijzen. 

Veelgestelde vragen

Selecteer voor antwoord

De prijs per gigajoule is gestegen in 2023. De belangrijkste redenen:

  • Door de oplopende inflatie is alles duurder geworden.
  • Wij krijgen minder subsidie voor onze duurzame bronnen. Denk aan de bio-energiecentrale in Alkmaar of de afval- en energiecentrale in Dordrecht.
  • De prijzen voor elektriciteit zijn gestegen. We gebruiken elektriciteit om de warmte vanuit onze warmtebronnen naar de klanten te pompen. En op enkele plekken om warmte te maken via warmtepompen.
  • Van alle door HVC geleverde warmte wordt een klein deel met aardgas geproduceerd. Dat is voor de piekmomenten in de winter (als het bovengemiddeld koud is) of als back-up in het geval dat een van onze duurzame bronnen in onderhoud of in storing is.

 

Selecteer voor antwoord

Door de oplopende inflatie wordt alles duurder. Helaas zijn ook onze kosten fors gestegen.

Selecteer voor antwoord

Iedere Gigajoule die u niet gebruikt, hoeft u ook niet te betalen. Zuinig omgaan met uw energieverbruik kan u dus veel geld besparen.

Handige energiebespaartips op verwarming staan op de website van Milieu Centraal.

Selecteer voor antwoord

In de huidige warmtewet is de warmteprijs nog gekoppeld aan de gasprijs. Dit komt voort uit het idee dat warmteklanten niet meer mogen betalen voor hun warmte dan inwoners die een gasaansluiting hebben. HVC hanteert het cost plus-methode in 2022 en 2023. Wij rekenen onze kosten met een kleine marge door aan onze klanten.

Selecteer voor antwoord

Op dit moment hoef je jouw termijnbedrag niet te verhogen.

De komende weken krijgen alle klanten een voorstel voor een nieuw termijnbedrag. Dit voorgestelde termijnbedrag zorgt ervoor dat je (bij een vergelijkbaar verbruik als in 2022) niet ineens verrast wordt met een hoge bijbetaling op jouw jaarnota.

Selecteer voor antwoord

Wij kunnen geen voorspelling doen over de tarieven in de toekomst. Wij verwachten wel dat er nog een aantal jaar een koppeling blijft tussen de gas- en warmtetarieven voor het vaststellen van de maximale tarieven. Deze zijn namelijk vastgelegd in de warmtewet. Op dit moment werkt de overheid aan een nieuwe warmtewet. Daarin wordt deze koppeling losgelaten. Wij ondersteunen deze ontwikkeling van harte.

Selecteer voor antwoord

Wij vinden het belangrijk dat je niet voor verrassingen komt te staan op uw jaarnota. Daarom doen wij je een voorstel voor verhoging van uw termijnbedrag. Hiermee wordt de kans op bijbetaling verkleind.

Selecteer voor antwoord

Mocht je moeite hebben om de energierekening te betalen dan verzoeken wij je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij denken graag met je mee hoe wij dit kunnen oplossen. Je kunt ook contact opnemen met je gemeente, of met instanties als bijvoorbeeld https://geldfit.nl/.

Selecteer voor antwoord

Energie besparen is altijd een goed idee, want energie die je niet verbruikt hoef je niet te betalen. Op deze pagina vind je een overzicht van alle tips om energie te besparen.

Selecteer voor antwoord

Ongeveer 90% van al onze klanten verbruikt minder dan 37 gigajoule. Het jaarverbruik kun je vinden op jouw laatste jaarnota(‘s). Als je een slimme meter hebt, sturen we je elke maand een energierapport. Houd hiermee het verbruik in de gaten. Geen slimme meter? Maak dan een herinnering in je agenda om elke 1e dag van de maand even de warmte meterstand te noteren. Op die manier kun je het verbruik in de gaten houden en proberen onder de 37 gigajoule te blijven.

Selecteer voor antwoord

Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023. Het geldt voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting en een verblijffunctie. Via deze link zie je wat een kleinverbruikaansluiting is voor stroom en gas. Een kleinverbruiksaansluiting voor warmte is een aansluiting t/m 100kWth.

Selecteer voor antwoord

Van 1 januari tot en met 31 december 2023 geldt het prijsplafond zoals bepaald door de overheid. Tot een verbruik van 37 GJ warmte betaalt u maximaal €47,38. Op de jaarnota wordt het prijsplafond weergegeven als een vergoeding op de normale contractprijs die op het tarievenblad staat. Het verbruik wordt in eerste instantie afgerekend tegen het normale contracttarief. Hierna wordt uitgerekend wat het verschil is tussen het contracttarief en de plafondprijs. Het plafondverbruik wordt tegen dit verschil afgerekend en als subsidie weergegeven op de jaarnota.

Selecteer voor antwoord

HVC hanteert 1 prijs voor al haar klanten. HVC investeert in duurzame bronnen. Voor de bio-energiecentrale is de subsidie weggevallen waardoor onze kosten gestegen zijn.

Selecteer voor antwoord

De maximale prijs van warmte is in 2023 gebaseerd op de gemiddelde actuele marktprijzen voor gas plus een opslag (deze opslag is gelijk aan die van de grootste gasleveranciers) van 3 oktober tot 2 december 2022. De ontwikkeling van de gasprijs is nog heel onzeker. Wat vaststaat is dat de warmtetarieven geldig zijn van 1 januari tot en met 31 december 2023.

Selecteer voor antwoord

Als je een slimme meter hebt dan krijg je een maandelijks energierapport waarin het energieverbruik is opgenomen. Als je geen slimme meter hebt dan moet je het warmteverbruik zelf bijhouden. Schrijf dan bijvoorbeeld elke eerste dag van de maand je meterstand voor warmte op.

Selecteer voor antwoord

Bij het aanleggen van een nieuw warmtenet gebruiken wij tijdelijke centrales die gebruik maken van gas. Deze tijdelijke centrales worden op den duur altijd vervangen door een duurzame bron (zoals aardwarmte of aquathermie). Het duurt echter enige tijd voordat zo’n bron ontwikkeld is.

Selecteer voor antwoord

Voor gas en stroom is dit inderdaad verplicht om de tarieven 30 dagen van tevoren bekend te maken. Voor warmte niet. Op de website van de ACM staat hier meer informatie over.

Selecteer voor antwoord

Nee. Die is er niet. Voor de eerste 37 Gigajoule die je verbruikt in 2023 betaal je de plafondprijs van €47,38.

Klantenservice

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

contact met de klantenservice